SÖZEL BİLDİRİLER

Abdurrahman Cahid ÖRENGÜL
1- DİKKAT EKSIKLIĞI HIPERAKTIVITE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA ZORBALIK

  Özet  
Ali Serdar YÜCEL, Bengü ŞEKEROĞLU Tuba Fatma KARADAĞ
2- BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL İŞ STRES DÜZEYLERİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Ali Serdar YÜCEL, Murat KORKMAZ, Gülten HERGÜNER, Çetin YAMAN, Havva KAÇAN SOFTA
3- TÜRK SPOR DÜNYASINDA 15 TEMMUZ YANSIMASI: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Bülent Devrim AKÇAY
4- TÜRKİYE’DE SON BEŞ YILDA PSİKİYATRİ ALANINDA SALDIRGANLIK İLE İLGİLİ YAPILAN TIPTA UZMANLIK TEZLERİNİN SİSTEMATİK İNCELEMESİ

  Özet  
Bülent ŞEN
5- ÇOCUĞUN İYİLİK HALİ: BOŞANMA DAVALARINDA EBEVEYNLİK PLANININ ÖNEMİ

  Özet  
Duygu AKÇAY
6- TÜRKİYE’DE SON ON YILDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİNDE BİLGİSAYAR OYUNLARININ SALDIRGANLIK DAVRANIŞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ: SİSTEMATİK DERLEME

  Özet  
Elif ÖZSOY, Zeynep Belma GÖLGE
7- KADINA YÖNELİK YAKIN PARTNER/EŞ ŞİDDETİ İLE YETİŞKİN BAĞLANMA STİLLERİ VE TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Fernando BOLANOS
8- RISK BEHAVIORS IN YOUNG WOMEN AND MEN AS OBJECT OF STUDY

  Özet  
Hande ŞAHİN, Kübra ARSLAN
9- SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇİFTLER ARASI ŞİDDETİ KABUL DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

  Özet  
Havva KAÇAN SOFTA
10- FARKLI ÖRGÜTSEL KURUMLARDA ÇALIŞANLARIN PSİKOLOJİK ŞİDDET (MOBBİNG)DURUMLARI

  Özet  
Havva KAÇAN SOFTA
11- ENGELLİ ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET VE HEMŞİRELİK

  Özet  
Havva KAÇAN SOFTA
12- ERGENLERDE, ÖFKE, ŞİDDET VE HEMŞİRELİK

  Özet  
Işıl IŞIK, Güliz DİRİMEN ARIKAN, Volkan AYAZ, Işılay CAN
13- AKADEMİK YAŞAMDA SİBER ZORBALIK

  Özet  
Kübra ARSLAN, Hande ŞAHİN
14- SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN AİLE İÇİ ŞİDDETE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Murat DARÇIN
15- KIRSAL KESİM ÖRNEĞİNDE KASTEN ÖLDÜRME SUÇLARININ ANALİZİ

  Özet  
Murat DARÇIN
16- TRAFİK VE ŞİDDET KAYNAKLI ÖLÜMLER ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Murat DARÇIN
17- KENDİNE YÖNELİK ŞİDDET OLARAK İNTİHAR VE İNTİHAR GİRİŞİMLERİNİN ANALİZİ: KIRSAL KESİM ÖRNEĞİ

  Özet  
Nalan AKIŞ, Nimet HAŞIL KORKMAZ, Eylül Petek TANERİ, Güven ÖZKAYA, Ediz GÜNEY
18- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE FLÖRT ŞİDDETİ

  Özet  
Nermin TAŞKALE
19- YAKIN İLİŞKİ ŞİDDETİ MAĞDURU EVLİ KADINLARIN EVLİLİĞİ BİTİRME EĞİLİMLERİ VE İLİŞKİYİ SÜRDÜRME GEREKÇELERİ

  Özet  
Oktay KIZAR, Ali Serdar YÜCEL
20- SPORDA BÖLGESEL MİLLİYETÇİLİK ALGISININ SPORDAKİ ŞİDDET ALGISINA YANSIMASI

  Özet  
Sinem EROĞLU, Bilgen ARIKAN, Hilal KARA
21- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMA ALANLARINDA ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMLARI VE ŞİDDETE YÖNELİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Sinem SALAR, Hülya KAYIHAN
22- ŞİDDET GÖRMÜŞ KADINLARDA ERGOTERAPİNİN AKTİVİTE VE ROL YETERLİLİĞİNE ETKİSİ

  Özet  
Songül DURAN
23- KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETTE HEMŞİRENİN ROLÜ

  Özet  
Songül DURAN, Selma TEPEHAN ERASLAN
24- KADINA YÖNELİK ŞİDDET: ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KADINLARIN BUNUNLA BAŞ ETME YÖNTEMLERİ

  Özet  
Zeynep DEMİRCİ
25- FRANSA BANLİYÖLERINDE ŞIDDETIN GÖRÜNÜMLERI

  Özet  
Zeynep DEMİRCİ
26- AVRUPA’DA SEMBOLİK ŞIDDET VE GÖÇMENLER

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER