BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Adem GÜNEŞ
1- KAYNAKLARI AÇISINDAN KADINA ŞİDDET SORUNU

  Özet  
Aleyna DEMİREL
2- ACİL SERVİSLERDE GÖREVLİ HEMŞİRE VE EBELERİN KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ TANIMA DURUMU

  Özet  
Ayşegül ÇİFTÇİLER, Funda Gül BİLGEN, Ümran SEVİL
3- POSPARTUM DEPRESYON VE AİLE İÇİ ŞİDDET

  Özet  
Baki Burak ACIL
4- SANATTA ŞİDDET: ALIMLAYICININ KIŞKIRTILMASI

  Özet  
Burcu TERTEMİZ, Fatmanur ŞENGÜL
5- TÜRKİYE'DE LGBT KİMLİKLERİNE İLİŞKİN TOPLUMSAL ALGININ VE KABULÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Deniz GÜNGÖR ÖZCAN
6- SAĞLIKTA ŞİDDETİN ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SİSTEMATİK DERLEME

  Özet  
Didem KAÇAR ADAM
7- YAŞLILARA YÖNELİK ŞİDDETİN SOSYAL HİZMET VE SOSYAL POLİTİKALAR BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

  Özet  
Emine ÖZTÜRK
8- BİR SUÇ UNSURU OLARAK AİLE İÇİ ŞİDDETE GÖTÜREN ZİHNİYETİN YAPISALLAŞMASINDA DİN MEŞRULAŞTIRICI ETKEN Mİ, ÇÖZÜMLEYİCİ ETKEN Mİ?

  Özet  
Engincan YILDIZ, Nevra ÜÇLER
9- TEXT MINING ANALYSIS OF TWITTER (X) CONTENT REGARDING VIOLENCE AGAINST WOMEN

  Özet  
Eray YAĞANAK
10- HUKUK’UN İÇİ VE DIŞI: HUKUK KİM’İ KİMDEN KORUR?

  Özet  
Fatma Ebru İKİZ
11- BDT VE EMDR TEMELLİ YAKLAŞIMLARIN TRAVMA BELİRTİLERİNE ETKİSİ VE AİLE DANIŞMANLIĞI

  Özet  
Funda YILDIZ, Özlem ÖRSAL
12- SAĞLIK İNANÇ MODELİNE TEMELLENDİRİLMİŞ AŞK OLSUN! MOBİL OYUNUNUN TANITIMI: FLÖRT ŞİDDETİNE DUR DİYELİM!

  Özet  
Gamze BİLGİLİ, Seda TEK SEVİNDİK
13- SİBER TRAVMA

  Özet  
Gonca BURAN, Belma TOPTAŞ ACAR
14- ENGELLİ KADINLARA YÖNELİK PARTNER ŞİDDETİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI

  Özet  
Gonca BURAN, Belma TOPTAŞ ACAR
15- KADINA YÖNELİK ŞİDDETTİN KADIN SAĞLIĞINA ETKİLERİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI

  Özet  
Görkem KELEBEK KÜÇÜKARSLAN, Özlem CANKURTARAN
16- ŞİDDET UYGULAYAN ERKEKLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET TUTUMLARI

  Özet  
Habibe DİLSİZ
17- SAVAŞ ALTINDA BİR ÇOCUK NE HİSSEDER? TABİİ HÂLÂ YAŞIYORSA!

  Özet  
Hacer TAŞKIRAN TEPE
18- EBEVEYN MARİFETİYLE ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN SENDROMLAR: SARSILMIŞ BEBEK, MUNCHAUSEN BY PROXY VE EBEVEYNE YABANCILAŞMA

  Özet  
Hasibe Saadet ÜNAL, Pınar AKBAŞ
19- KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN GEBELİĞE YANSIMALARI: OLGU SUNUMU

  Özet  
Perihan ABAY
20- SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET

  Özet  
Perihan ABAY
21- SAĞLIK ALANINDA ÖRGÜTLENME VE PSİKOLOJİK ŞİDDET

  Özet  
Pınar KARA
22- GEBELİKTE KADINA YÖNELİK YAKIN PARTNER ŞİDDETİ

  Özet  
Seda TEK SEVİNDİK, Sunay FIRAT, Figen İNCİ
23- HASTA VE HEMŞİRE GÖZÜNDEN AGRESYON: PSİKİYATRİ KLİNİKLERİNDE AGRESYONUN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BÜTÜNLEŞİK ÇALIŞMA

  Özet  
Zehra YILDIRIM, Nilüfer TOKMAK PUSA, Gülsüm BAYRAM, Murat PUSA
24- TOMRİS UYAR’IN DİZBOYU PAPATYALAR VE OTUZLARINDA KADIN ADLI ESERLERİNDE KADIN ROLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Özge SAKARYA ÇINKI
25- ŞİDDETE MARUZ KALAN YAŞLI BİREYLERE YÖNELİK PSİKOLOJİK VE SOSYAL REHABİLİTASYON UYGULAMALARI

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER