BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Ayça GÜRKAN, Ümran SEVİL, Ayhan AYTAÇ, Ali Serdar YÜCEL, Murat KORKMAZ
1- CİNSİYET AYRIMCILIĞI VE ŞİDDET: UYGULAMALI BİR ÖRNEĞİ

  Özet  
Ayhan AYTAÇ, Ali Serdar YÜCEL, Mihalis KUYUCU, Murat KORKMAZ
2- TÜRKİYE’DE KADIN İSTİHDAMI VE MEDYA YANSIMALARI

  Özet  
Ayşegül ULUTAŞ KESKİNKILIÇ, Burcu COŞANAY GÜLEY, Oğuz EMRE, Miraç KAYIKÇI
3- ANNELERİN AİLE İÇİ ŞİDDET FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ

  Özet  
Başar AYRIBAŞ, Emre KÖROĞLU
4- PSYCHOLOGICAL VIOLENCE ON YOUTUBE: A CONTENT ANALYSIS OF VIDEOS SHARED ON YOUTUBE REGARDING PSYCHOLOGICAL VIOLENCE

  Özet  
Başar AYRIBAŞ, Beycan Gözde AYHAN
5- SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET: BIR ÜNIVERSITE HASTANESINDE GERÇEKLEŞEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELIK ŞIDDETIN ARAŞTIRILMASI

  Özet  
Burcu COŞANAY GÜLEY, Ayşegül ULUTAŞ KESKİNKILIÇ, Oğuz EMRE
6- ÇOCUK GELİŞİMCİ ADAYLARININ ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ VE EĞİTİM İHTİYAÇLARI

  Özet  
Demet YURTSEVER, Sevgi DURAN, Gülşah ÜNSAL JAFAROV, Nalan ÖZTÜRK
7- HEMŞİRELERİN ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DUYARLILIK DURUMLARI;BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ

  Özet  
Emine TEMİZKAN, Rojjin MAMUK
8- KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN FARKLI BİR BOYUTU: PRENATAL CİNSİYET SEÇİMİ

  Özet  
Esra KÖTEN
9- ATAERKİNİN ROMANTİZM MASKESİ: BRIDGERTON ÖRNEĞİ

  Özet  
Esra KÖTEN
10- KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE TWITTER’DA ADALET ARAYIŞI

  Özet  
Fatma KAHRAMAN GÜLOĞLU
11- TÜRKİYE'DE KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETİN NEDENLERİNE DAİR ÇALIŞMALARIN SİSTEMATİK BİR DERLEMESİ

  Özet  
Gülten HERGÜNER, Ali Serdar YÜCEL, Çetin YAMAN, Hayrettin GÜMÜŞDAĞ, Ayhan AYTAÇ, Murat KORKMAZ
12- SPORDA CİNSİYET ALGISI VE KADIN ERKEK EŞİTLİĞİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

  Özet  
Gökçe ÖZKILIÇCI, Gülay ŞENGÜL
13- SANATÇILARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Hacer AKER
14- İÇİ/DIŞI ŞİDDET: PLATFORM (EL HOYO)

  Özet  
Hacer AKER
15- BİR FİLM (LİFE OVERTAKES ME), SIĞINMACI ÇOCUKLAR VE VAZGEÇİLMİŞ BEDENLER

  Özet  
Havva AKPINAR
16- ELEKTRONİK İLETİŞİM ZORBALIĞININ ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN RUH SAĞLIĞINA ETKİSİ

  Özet  
Havva AKPINAR
17- MOBBİNGİN BİREYLER ÜZERİNDEKİ PSİKOLOJİK ETKİLERİ

  Özet  
Meral Tuğba ÇİMŞİR, Muhammet Serhat YILDIZ
18- COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNİN SAĞLIKTA ŞİDDETE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (SAĞLIK ÇALIŞANLARI ANKET ÇALIŞMASI)

  Özet  
Merve Esra ÖZGÜRBÜZ
19- POLİSİYE KURGUDA CİNSİYET MÜCADELESİ: SARMAŞIK ROMANINDA ANNELİK ARACILIĞIYLA KADINA UYGULANAN ŞİDDET

  Özet  
Muhammed ATAK, Şeyma HALAÇ
20- İSTANBUL’UN BİR İLÇESINDE 2019-2020 YILLARINDA BIRINCI BASAMAKTA GERÇEKLEŞEN ŞIDDET OLAYLARI VE DÜZENLENEN TUTANAKLARIN İNCELENMESI: KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMASI

  Özet  
Muhammet ÇEVİK
21- COVİD19 ENFEKSİYONUNUN BİR ŞİDDET ARACI OLARAK KULLANILMASI: BASINDAN ÖRNEKLER

  Özet  
Murat BAYRAM
22- POLİTIK VE HUKUKSAL ŞIDDETIN AHLAKILIĞI ÜZERINE

  Özet  
Rojjin MAMUK
23- COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE KADINA YÖNELIK ŞİDDETİ ÖNLENME STRATEJİLERİ- BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI ÖRNEĞİ

  Özet  
Rüstem AŞKIN, Yasemin KUŞ
24- İŞ YAŞAMINDA PSİKOLOJİK ŞİDDET: ÖNCÜLLERİ, SONUÇLARI VE ÖNLEMEYE YÖNELİK ÖNERİLER

  Özet  
Rüstem AŞKIN, Zekiye ZEYBEK
25- AİLE İÇİ ŞİDDET KURBANI ÇOCUK: PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK, MÜDAHALE ÇALIŞMALARI VE PSİKOLOJİK ETKİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

  Özet  
Sena ÇAĞLAR, Fatih KEZER
26- YETİŞKİNLERİN ÇOCUKLUK ÇAĞI İSTİSMARI YAŞANTI ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

  Özet  
Tuğçe TOKER UĞURLU
27- ALKOL VE MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU TANILI BİREYLERİN EVLİLİKTE KADINA YÖNELİK ŞİDDETE İLİŞKİN TUTUMLARI

  Özet  
Tülin YILDIZ, Arzu MALAK, Çağla SABIRLI
28- COVİD-19 PANDEMİSİ, AİLE İÇİ ŞİDDET VE HEMŞİRELİK

  Özet  
Ümran SEVİL, Ali Serdar YÜCEL, Ayça GÜRKAN, Mustafa TALAS, Murat KORKMAZ
29- KADINA YÖNELİK CİNSEL TACİZ VE YANSIMALARI: UYGULAMALI BİR ÖRNEĞİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER