BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Emine ÖZTÜRK
1- BİR SUÇ UNSURU OLARAK AİLE İÇİ ŞİDDETE GÖTÜREN ZİHNİYETİN YAPISALLAŞMASINDA DİN MEŞRULAŞTIRICI ETKEN Mİ, ÇÖZÜMLEYİCİ ETKEN Mİ?

  Özet  
Gonca BURAN, Belma TOPTAŞ ACAR
2- ENGELLİ KADINLARA YÖNELİK PARTNER ŞİDDETİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI

  Özet  
Gonca BURAN, Belma TOPTAŞ ACAR
3- KADINA YÖNELİK ŞİDDETTİN KADIN SAĞLIĞINA ETKİLERİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI

  Özet  
Perihan ABAY
4- SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET

  Özet  
Perihan ABAY
5- SAĞLIK ALANINDA ÖRGÜTLENME VE PSİKOLOJİK ŞİDDET

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER