BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Ahmet FİDAN
1- YAKIN PARTNER ŞİDİDETİNİ AÇIKLAYAN TEORİLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

  Özet  
Ayça BALMUMCU, Hilal YÜCEYILMAZ
2- GENÇ KADINLARDA SİBER ZORBALIK VE SİBER MAĞDURİYET DÜZEYİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Aycan ŞAHİN, Elif Ayfer BALTACI YILDIZ, Ümran SEVİL
3- KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE KADINLARIN BAŞVURABİLECEĞİ SAĞLIK VE SOSYAL KURULUŞLAR

  Özet  
Bahanur MALAK AKGÜN
4- THE DETERMINATION OF UNIVERSITY STUDENTS' ATTITUDES TO VIOLENCE AGAINST WOMEN IN THE CONTEXT OF THEIR PERCEPTIONS OF GENDER AND INTERPERSONAL COGNITIVE DISTORTIONS

  Özet  
Bekir Barış CİHAN
5- SPOR, ŞİDDET VE SALDIRGANLIK

  Özet  
Bengü Sare Sevda Pelin KILIÇ, Berna AKÇINAR
6- THE RELATIONSHIP BETWEEN SEXUAL ORIENTATION, DEPRESSION, PSYCHOLOGICAL PAIN, SUICIDAL IDEATION, PERCEIVED SOCIAL SUPPORT AND LIFE SATISFACTION

  Özet  
Birgül VURAL, Hakan AVAN, Selin SÖYÜNMEZ, Elif Tuba KOÇ, Mukaddes DEMİR ACAR
7- ÇOCUKLARIN AİLE İÇİ ŞİDDETE MARUZ KALMA ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

  Özet  
Canan ALBEZ
8- OKULLARDA ŞİDDET VE DİSİPLİN POLİTİKALARI

  Özet  
Canan BULUT AYAZ, Melike YALÇIN GÜRSOY
9- YAŞLILARDA KENDİNİ İHMAL VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER: KESİTSEL BİR ÇALIŞMA

  Özet  
Dicle ÖZCAN ELÇİ
10- ŞIRNAK’TA AİLE İÇİ ŞİDDETİN TEZAHÜRLERİ

  Özet  
Ebru ARAÇ ILGAR
11- DİJİTAL OYUNLARDA ŞİDDET

  Özet  
Ebru TUĞRUL, Esra SARI
12- ŞİDDET: GEBELİK SONUÇLARINA ETKİSİ

  Özet  
Elif Deniz KAÇMAZ
13- KLİNİK UYGULAMADA ÖĞRENCİ HEMŞİRELERE YÖNELİK ŞİDDET

  Özet  
Elif Deniz KAÇMAZ, Pınar TEKTAŞ
14- SİBER ZORBALIK VE MAĞDURİYET: SANAL ŞİDDETE MÜDAHALE

  Özet  
Elif Tuba KOÇ, Hakan AVAN, Birgül VURAL, Selin SÖYÜNMEZ
15- ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARINI ÖNLEME: ANNE BEBEK BAĞLANMASI

  Özet  
Gülsen DEMİR, Günce DEMİR
16- SİMGESEL ŞIDDET KAVRAMI AÇISINDAN: ANNELIK

  Özet  
Mehtap AKTAŞ, Demet AKTAŞ
17- TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ BAKIŞ AÇISIYLA KADINA YÖNELİK ŞİDDET

  Özet  
Melda Meliha ERBAŞ
18- DUYGUSAL ZEKA VE ŞİDDET İLİŞKİSİ

  Özet  
Merve SEVEN ARTUKSÜER, Sunay FIRAT
19- ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN ERGENLERDE ŞİDDETE YÖNELİK TUTUMLARIN AİLEDEKİ KORUYUCU ETKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Özet  
Rahime AKSOY BULGURCU, Sultan KAYAN
20- JİNEKOLOJİK KANSER TARAMALARINDA ÖNEMLİ BİR SORUN: YAKIN PARTNER ŞİDDETİ

  Özet  
Remziye KÜÇÜKKAYA, Sunay FIRAT
21- BARİATRİK CERRAHİ OLMAYA KARAR VEREN OBEZ BİREYLERİN ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI VE BİLİŞSEL DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Serpil DİNÇLER, Itır ERKAN
22- 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELLERİNE YÖNELİK ŞİDDETİN İŞ DOYUMU ÜZERİNDE ETKİSİ

  Özet  
Sezen GÜLEÇ
23- TÜRKİYE’DE SON BEŞ YILDA İŞ YAŞAMINDA PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALAR: BİR DERLEME ÇALIŞMASI

  Özet  
Sidar GÜL
24- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN FLÖRT ŞİDDETİNE YÖNELİK TUTUMLARININ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Sidar GÜL
25- OBSTETRİK HİZMETLERDE YENİ BİR MANİPÜLASYON TEKNİĞİ: MEDİKAL GASLIGHTINING

  Özet  
Sultan KAYAN, Rahime AKSOY BULGURCU
26- AİLE MERKEZLİ YAKLAŞIM PERSPEKTİFİYLE AİLE İÇİ ŞİDDETİN BİR YÖNÜ: YAŞLILAR

  Özet  
Tuba KARABEY, Şerife KARAGÖZOĞLU, Furkan DOĞAN
27- APPROACH TO BE ATTENDED IN NURSING EDUCATION: “VIOLENCE MANAGEMENT”

  Özet  
Yasemin KALKAN UĞURLU, Sevda TÜREN, Elçin Elçin Sebahat KASAPOĞLU
28- TÜRK KADINLARINDA AİLE İÇİ ŞİDDET, DUYGUSAL İYİ OLUŞ VE KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KESİTSEL VE İLİŞKİ ARAYICI ÇALIŞMA

  Özet  
Zeynep ÇIRAK
29- KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ EKONOMİK ŞİDDETİN TOPLUMSAL CİNSİYET PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Özge SAKARYA ÇINKI, Fatma Ebru İKİZ
30- ŞİDDETE MARUZ KALAN KADINLARIN PSİKOTERAPİ SÜRECİNDE KULLANILABİLECEK İNOVATİF DANIŞMA UYGULAMALARI

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER