BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Bediye Öztaş, Elif Gezginci
1- CERRAHİ BİRİMLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMLARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Burak ŞAHİN
2- ERKEKLİK ROLLERİ VE ŞİDDET

  Özet  
Derya ŞAHİN, Bahtışen KARTAL
3- KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN FARKLI BOYUTU: SİBER ŞİDDET

  Özet  
Ebru ÖNLER, Buse BALCI
4- SOSYAL MEDYAYA YANSIYAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET OLAYLARINA İLİŞKİN HALKA AİT TEPKİLERİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Goomaral DAMDINSUREN
5- KADINA YÖNELİK ŞİDDET: MOĞOLİSTAN ÖRNEĞİ

  Özet  
Gülfer DOĞAN PEKİNCE, Emine GERÇEK ÖTER, Dicle Filiz YILDIRIM
6- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ANNELERİN ÇALIŞMALARINA YÖNELİK TUTUMLARI VE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ

  Özet  
Hande TASA, Gökçe ÖZKILIÇCI
7- TEKNOLOJİNİN EN KARANLIK YÜZÜ OTONOMİ YİTİMİ VE İNSANDIŞILAŞTIRMANIN BLACK MIRROR-MAN AGAINST FIRE BÖLÜMÜ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

  Özet  
Hande YAĞCAN, Aleyna BÜLBÜL, Burcu TAYLAN, Tuğçe ÇETİN, Miray AKKUŞ
8- COVİD-19 PANDEMİSİNDE YAŞANAN AİLE İÇİ ŞİDDETİN KADININ YAŞAM KALİTESİ VE DOYUMUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Merve ÇAMLIBEL, Nevin USLU
9- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ADÖLESAN EVLİLİKLER HAKKINDA GÖRÜŞLERİ: KALİTATİF BİR ÇALIŞMA

  Özet  
Nihal AVCI, Meltem MECDİ KAYDIRAK
10- KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN KABULLENİLMİŞ BOYUTU: OBSTETRİK ŞİDDET

  Özet  
Osman Tayyar ÇELİK, Rukiye ARSLAN, Mehmet SAĞLAM
11- TÜRKİYE’DE EVLENME VE BOŞANMA İSTATİSTİKLERİNE GENEL BAKIŞ

  Özet  
Rabia ATİLLA, Adem YAVUZ, Semra KOCAÖZ
12- COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE GEBELERİN EŞ ŞİDDETİNE MARUZ KALMA DURUMLARI

  Özet  
Rukiye ARSLAN, Osman Tayyar ÇELİK, Mehmet SAĞLAM
13- TÜRKİYE’DE SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARA AİT İSTATİSTİKLERE GENEL BAKIŞ

  Özet  
Safiye ATEŞ BURÇ
14- KÜLTÜREL ŞİDDETİ SÖNÜMLENDİRMEDE SEMBOLİK ALANIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

  Özet  
Sevde ÖZDEMİR, Şükran ERTEKİN PINAR
15- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN EĞİTİMİN KADINA YÖNELİK ŞİDDETE İLİŞKİN TUTUM, ÇATIŞMA VE FARKINDALIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Ümran SEVİL, Ali Serdar YÜCEL, Ayça GÜRKAN, Mustafa TALAS, Murat KORKMAZ
16- KADINA YÖNELİK CİNSEL TACİZ VE YANSIMALARI: UYGULAMALI BİR ÖRNEĞİ

  Özet  
Zeynep ÖLÇER
17- KADINA VE KIZ ÇOCUKLARINA YÖNELİK SİBER (DİJİTAL) ŞİDDET

  Özet  
Özen İNAM, Özlem Altıntaş
18- ÜNİVERSİTE SAĞLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN FLÖRT ŞİDDETİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÖLÇÜLMESİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER