SÖZEL BİLDİRİLER

Bülent Devrim AKÇAY
1- TÜRKİYE’DE SON BEŞ YILDA PSİKİYATRİ ALANINDA SALDIRGANLIK İLE İLGİLİ YAPILAN TIPTA UZMANLIK TEZLERİNİN SİSTEMATİK İNCELEMESİ

  Özet  
Duygu AKÇAY
2- TÜRKİYE’DE SON ON YILDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİNDE BİLGİSAYAR OYUNLARININ SALDIRGANLIK DAVRANIŞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ: SİSTEMATİK DERLEME

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER