BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Görkem KELEBEK KÜÇÜKARSLAN, Özlem CANKURTARAN
ŞİDDET UYGULAYAN ERKEKLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET TUTUMLARI
 
Bu çalışmanın amacı aile içi şiddet uygulayan ve 6284 sayılı kanun gereği öfke-kontrolü eğitimi programına katılan erkeklerin toplumsal cinsiyet tutumunu belirlemektir. Şiddete maruz kalan kadınların korunması için oluşturulan 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddeti Önlenmesine” dair kanunun 5/1 maddesinin (1) bendi gereği hakkında hüküm kurulmuş şiddete yönelik tutum ve davranışları olan bireylere öfke kontrolü eğitimi verilmektedir. Öfke kontrolü grup çalışması, bilişsel davranışçı yaklaşımı benimseyerek toplumsal cinsiyete bakış açısı aktarılmaktadır. Grup oturumları, bir kadın ve bir erkek lider olmak üzere iki kişi tarafından yürütülmektedir. Grup oturumlarında amaç, şiddet davranışını tanımlamayı, şiddetin kadın üzerindeki kısa ve uzun vadeli etkileri üzerinde farkındalık geliştirmeyi, şiddetin çocuklar üzerindeki kısa ve uzun vadeli etkileri üzerinde çalışmayı, şiddet döngüsünü fark etmeyi, mola verme stratejisini öğrenmeyi, erken uyarı sinyallerini fark etmeyi, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve erkeklik kavramını sorgulamayı, iletişimi, empatiyi ve ben dilini öğrenmeyi, düşünce duygu ve davranış ilişkisini anlamayı, kızgınlık ve kıskançlık duygularının davranışlarına etkisini fark etmeyi, kontrol davranışına neden olan düşünceleri ve davranışları fark etmeyi, tehdit davranışını kavramayı, bu davranışını nasıl kullandığını keşfetmeyi ve nasıl uzak duracağını anlamayı, değişimin mümkün olduğunu öğrenmeyi ve toplumun şiddete karşı tepkisi ile ilgili farkındalığı artırmayı kazandırmaktır. Bu kapsamda, araştırmada amaçlı örneklem tekniği kullanılmıştır. Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde 2014 yılından itibaren grup çalışmaları devam etmektedir. 2014-2018 tarihleri arasında ise 297 erkek grup oturumlarına katılım sağlamıştır. Bu çalışmanın örneklemini ise sadece 2018 yılında grup oturumlarına katılan gönüllü 58 kişi (altı grup) oluşturmaktadır. Çalışmanın temel amacı, ön görüşme ve 8 oturumluk grup oturumlarına katılan erkeklerin grup öncesinde (ilk oturum) ve grup sonrasında (son oturum) toplumsal cinsiyet tutumları arasında anlamlı bir fark olup olmadığına odaklanmaktır. Aynı zamanda çalışmada eğitim, yaş, meslek, medeni durum ve çocuk sahibi olup olmama gibi değişkenler de göz önünde bulunmaktadır. ORCID NO: 0000-0002-8280-1092

Anahtar Kelimeler: Sosyal hizmet, öfke kontrol grubu, toplumsal cinsiyet tutumu, şiddet uygulayan erkekler 


Keywords: