BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Perihan ABAY
SAĞLIK ALANINDA ÖRGÜTLENME VE PSİKOLOJİK ŞİDDET
 
Sağlık alanında örgütlenme, çalışanların haklarını koruma ve daha iyi çalışma koşulları elde etme amacıyla önemli bir role sahiptir. Ancak, bu süreç bazen psikolojik şiddet ile ilişkilendirilebilen zorlukları da beraberinde getirebilir. Psikolojik şiddet, sözlü veya davranışsal yollarla kişinin kendini aşağılanmış, hedef alınmış veya dışlanmış hissetmesine neden olan bir durumdur. Sağlık sektöründe örgütlenmenin olumlu etkileri bulunsa da çeşitli faktörler nedeniyle psikolojik şiddet vakaları da görülebilmektedir. Özellikle sendika faaliyetleri, yönetimle çatışmalar veya çalışanlar arası rekabet gibi durumlar psikolojik şiddetin ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir. Bu tür olumsuz durumlar, çalışanların motivasyonunu düşürebilir, iş verimliliğini etkileyebilir ve genel olarak çalışma ortamını olumsuz etkileyebilir. Psikolojik şiddeti önlemek ve yönetmek için çeşitli stratejiler gereklidir. Öncelikle, sağlık sektöründeki örgütler açık iletişimi teşvik etmelidir. Çalışanlar arası iletişimde saygı ve anlayış temel olmalıdır. Çatışmaların erken aşamada çözülmesi, taraflar arasında bir anlayış ve uzlaşı oluşturulması önemlidir. Sendikalar ve yönetim arasındaki işbirliği ve diyalog da sağlık çalışanlarının haklarını koruma ve çatışmalara çözüm bulma konusunda kritik önem taşır. Eğitim, psikolojik şiddetin farkında olunması ve nasıl önlenip ele alınacağının anlaşılmasında yardımcı olabilir. Sağlık çalışanlarına, empati, iletişim becerileri ve çatışma çözme stratejileri gibi konularda eğitim verilmesi, olumsuz durumların daha etkili bir şekilde ele alınmasını sağlayabilir. Sağlık alanındaki örgütlenme çabaları olumlu sonuçlar doğurabilirken, aynı zamanda psikolojik şiddet riskini de beraberinde getirebilir. Sağlık örgütleri, açık iletişim, eğitim ve işbirliği gibi stratejileri benimseyerek çalışanlarının psikolojik sağlığını korumalı ve olumsuz durumların önüne geçmelidir. Bu şekilde daha sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturulabilir ve hem çalışanların hem de hastaların memnuniyeti artırılabilir. ORCID NO: 0000-0002-7493-7723

Anahtar Kelimeler: Sağlık Alanı, Örgütlenme, Psikolojik Şiddet, Çalışma Koşulları, İletişim, Çatışma Yönetimi, Sendika Faaliyetleri, Eğitim, Çalışan Hakları, İşbirliği 


Keywords: