BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Funda YILDIZ, Özlem ÖRSAL
SAĞLIK İNANÇ MODELİNE TEMELLENDİRİLMİŞ AŞK OLSUN! MOBİL OYUNUNUN TANITIMI: FLÖRT ŞİDDETİNE DUR DİYELİM!
 
Şiddet hayatın her alanında karşılaşılabileceği gibi flört anında da kendisini hissettirebilir. Flört şiddeti, romantik ilişki içinde partneri kontrol etmeye yönelik, istismar edici ve agresyon içeren sözel, fiziksel, duygusal ve seksüel davranışları ya da bunların kombinasyonunu içerir. Bütün sosyoekonomik ve kültürel gruplarda ortaya çıkabilen flört şiddeti kısa ve uzun dönem sonuçları itibariyle, özellikle kadınlar daha fazla olmak üzere, gençlerin sağlığını tehdit eden önemli bir toplumsal ve cinsiyet eşitsizliği sorunudur. Bu çalışmada; genç yetişkinlerin flört şiddetine yönelik tutum ve algılarının olumlu yönde değiştirilmesinde Sağlık İnanç Modeli temelli geliştirilecek olan ‘’Aşk Olsun! ‘’ adlı bir mobil oyunun tanıtılması amaçlanmıştır. Oyun; Sağlık İnanç Modeli’nin her bir bileşenlerini temel alacak şekilde; flört şiddeti türlerini kapsamaktadır. Oyunun; kişilerin flört şiddetine yönelik algı ve tutumlarında olumlu yönde bir farkındalık geliştirebilmesine katkı sunacağı, flört şiddetinin ciddiyetini daha iyi kavrayabilmelerine olanak sağlayacağı, bireylerin flört şiddetinin hangi durumlar ve davranışlarla ilişkilendirildiğini vurgulayabilmesine, olası risk faktörlerini tanımalarına, aynı şekilde riskli ilişki davranışlarını tanıyarak kendilerini ve arkadaşlarını koruma konusunda ve oyun içinde yer alan senaryolara dayalı olarak flört şiddeti durumlarına nasıl müdahale edip, yardım alabileceklerini bilmeleri konusunda daha bilinçli olmalarına yardımcı olacağı düşünülmektedir. Şiddetin önüne geçebilmek için toplumun her kesiminin önemli rolleri olmakla birlikte; nadiren üzerine eğildiğimiz önemli bir halk sağlığı sorunu olan flört şiddetinin önlenmesi ve bu alanda duyarlılık oluşturulabilmesi için özellikle; devlete ve bağlı kuruluşlarına, politika yapıcılara, araştırmacılara önemli sorumluluklar düşmektedir. Flört şiddetine dur demek için herkesin bir arada işbirlikleri yapması, multidisipliner şekilde çalışabilmesi önemlidir. ORCID NO: 0000-0002-0572-7669

Anahtar Kelimeler: Sağlık İnanç Modeli, flört şiddeti, mobil oyun, genç yetişkinler 


Keywords: