BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Perihan ABAY
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET
 
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, küresel bir sorun haline gelmiş ve sağlık sektöründe ciddi endişelere yol açan bir fenomendir. Fiziksel, sözlü veya duygusal şekillerde ortaya çıkabilen bu şiddet türleri, çalışanların güvenliğini ve psikolojik sağlığını tehdit ederken, aynı zamanda hastaların da kaliteli sağlık hizmetine erişimini engelleyebilir. Bu durumun çözümünde stratejik yaklaşımlar ve önlemler gereklidir. Öncelikle, sağlık kuruluşları şiddeti caydırmak amacıyla güçlü politikalar ve prosedürler benimsemelidir. Çalışanlara yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayan açık ve net kurallar oluşturulmalıdır. Ayrıca, olayların raporlanması ve incelenmesi için etkili bir mekanizma kurulmalı, bu sayede sorumluların cezalandırılması ve gelecekteki olayların önlenmesi sağlanmalıdır. Eğitim, sağlık çalışanları ve hastalar arasında farkındalığı artırmada hayati bir rol üstlenmiştir. Çalışanlar, potansiyel tehlikeleri tanıma, şiddeti önleme ve nasıl tepki vereceklerini öğrenmelidir. Aynı şekilde, hastalar ve aileleri de sağlık çalışanlarına saygı gösterme ve işbirliği yapma konusunda eğitilmelidir. Liderlik, şiddetin önlenmesinde kilit bir rol oynamaktadır. Üst yönetim, şiddetle mücadelede öncü bir rol üstlenmeli, çalışanları desteklemeli ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasını sağlamalıdır. Ayrıca, sağlık kuruluşları diğer paydaşlarla işbirliği yaparak toplumsal farkındalığı artırabilir ve şiddetin azaltılmasını destekleyen kampanyalar düzenleyebilir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet hem çalışanların hem de hastaların yaşamlarını etkileyen ciddi bir sorundur. Ancak etkili politikalar, eğitim, liderlik ve toplumsal işbirliği ile bu sorunun üstesinden gelmek mümkündür. Sağlık sektörü, şiddeti önleme konusunda kararlılıkla hareket ederek daha güvenli ve destekleyici bir ortam oluşturabilir. ORCID NO: 0000-0002-7493-7723

Anahtar Kelimeler: Sağlık Çalışanları, Şiddet, Çalışan Güvenliği, Sağlık Sektörü, Politikalar, Eğitim, Liderlik, Çalışma Ortamı, Farkındalık, Toplumsal İşbirliği 


Keywords: