BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Habibe DİLSİZ
SAVAŞ ALTINDA BİR ÇOCUK NE HİSSEDER? TABİİ HÂLÂ YAŞIYORSA!
 
Öz: Savaşlar, kalıcı negatif etkileri olan kitlesel ve küresel birer travmadır. Bu çalışmanın amacı; savaşların çocuklar üzerindeki negatif etki ve sonuçlarını ortaya koymak, savaşların önlenmesi ve durdurulmasına dair farkındalığı artırmak ve savaştan etkilenen çocukların psiko-sosyal olarak desteklenmesine yönelik ivedi gereksinim ve yapılabilecekler konusunda bilgi sunmaktır. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF); 2011 yılından bu yana son 12 yıldır devam etmekte olan Suriye savaşında, 12 bin çocuğun çatışmalarda ölmüş ya da yaralanmış olduğunu rapor etmiştir. Filistin Sağlık Bakanlığı; 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan çatışmalardan bu yana son 21 günde İsrail tarafından katledilen Filistinli çocuk sayısının 3 bin 342 olduğunu bildirmiştir. Dünya genelinde son 10 yılda 2 milyondan fazla çocuk çeşitli çatışmalar nedeni ile hayatını yitirmiş durumdadır. Sağ kalmayı başarmış olan çocuklar üzerinde ise savaşların; yaralanma, hastalanma, kalıcı bir şekilde vücut bütünlüğünün bozulması, ebeveyn kaybı, kardeş kaybı, alıkonulma, kaçırılma, kaybolma, cinsel ve fiziksel istismar, tecavüz, ergen gebelikleri, yetersiz beslenme, evsiz kalma, eğitim-öğretimden yoksun kalma, sağlık hizmetinden mahrum kalma, silahlı çatışmalara fiilen katılmak zorunda kalma, travma sonrası stres bozukluğu, kaygı bozukluğu, depresyon, geleceğe dair ümitsizlik, patolojik yas, bağlanma bozuklukları, ahlaki ve değer sisteminde kayıplar gibi çok ağır negatif etki ve sonuçları bulunmaktadır. Dünya ülkeleri genelinde devam etmekte olan tüm savaşların ve savaş suçlarının bir an evvel durdurulması birincil öncelik olmalıdır. Savaştan etkilenen tüm çocukların temel güvenlikleri temin edilir edilmez psiko-sosyal olarak desteklenmesi ve rehabilitasyon süreçlerinin ivedilikle başlatılması gerekmektedir. ORCID NO: 0000-0003-1252-6096

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Savaş, Filistin, Savaşların Durdurulması, Psiko-Sosyal Destek 


Keywords: