BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zehra YILDIRIM, Nilüfer TOKMAK PUSA, Gülsüm BAYRAM, Murat PUSA
TOMRİS UYAR’IN DİZBOYU PAPATYALAR VE OTUZLARINDA KADIN ADLI ESERLERİNDE KADIN ROLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 
Çağdaş roman ve öykünün edebiyat hayatımıza girmesi ile beraber özellikle cumhuriyet döneminde kadın yazarlar ön plana çıkmaya başlamıştır. Türk edebiyatında Cumhuriyet Dönemi öykücülerinin başında yer alan ve bir çok ödül kazanan Tomris Uyar’ın hayatı, eserleri ve çalışmalarından bahsedilmiştir. Tomris Uyar’da dönemin öncü yazarlarından biri olmuştur. Çağdaş yazım dünyasında örnek gösterilen ve tanınan Tomris Uyar’ın öykücülüğü, toplumda kadının yeri ve kadına bakış açısını irdelemesi, günlük yaşamda kadının yaşadığı zorluklar, karşılaştığı toplum baskısı, kadının özgürlüğü, toplumda birey olarak kadının yeri ve mücadelesini eserlerinde anlatması çalışmanın ana konusunu oluşturur. Özellikle Otuzlarında Kadın ve Dizboyu Papatyalar adlı öykü kitaplarında kadının rollerini karşılaştırarak yazarın edebiyat dünyasında kadın karakterleri işleyişini ve kadının toplumdaki yerini, toplumun kadına bakış açısı incelenerek anlatılmaya çalışılmıştır. Çalışma aynı zamanda Tomris Uyar’ın kadın yazar olarak eserlerinde kadına yönelik nasıl bir anlatım biçimini tercih ettiğini gösterir. Bununla beraber çalışmada Tomris Uyar’ın iki eserinde kadının değişimi kıyaslanmıştır. Kadının hayattaki rolleri ve yaşadıkları toplumda onlardan beklenen ödev sorumluluklar ele alınmıştır. Kadının birey olarak toplumda eş, sevgili, evlat, anne gibi rollerin üzerine yüklenmesi, bu rollerde yaşadıkları zorluklar ele alınmış ve toplum tarafından yalnızlaştırılması irdelenmiştir. Tomris Uyar’ın Otuzlarında Kadın ve Dizboyu Papatyalar adlı eserleri arasında on yedi yıl fark olması, yazarın eserlerinde kadının rollerinin incelenmesi ve karşılaştırılarak varsa farklılıkların ortaya konması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tomris Uyar, Öykü, Kadın, Edebiyat 


Keywords: