KOMİTE VE KURULLAR

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Ümran SEVİL

(Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi)

 

KONGRE EŞ BAŞKANI

Prof. Dr. Gülsen DEMİR 

(Emekli Öğretim Üyesi)

 

DÜZENLEME KURULU BAŞKANI 

Dr. Öğr. Üye. Ayça GÜRKAN 

(Emekli Öğretim Üyesi)

 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU

Prof. Dr. Çetin YAMAN

Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ

Prof. Dr. Gülşen VURAL

Prof. Dr. Gülten HERGÜNER

Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ

Prof. Dr. Nevin AKDOLUN BALKAYA

Prof. Dr. Kaya YILDIZ

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Prof. Dr. Mihalis Michael KUYUCU

Prof. Dr. Nevin AKDOLUN BALKAYA

Prof. Dr. Saliha ÖZPINAR

 

SEKRETERYA

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Doç. Dr.  Gökşen ARAS

Dr. Fatma SUSAM