KOMİTE VE KURULLAR

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Ümran SEVİL

(Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi)

 

KONGRE EŞ BAŞKANI

Prof. Dr. Gülsen DEMİR 

(Emekli Öğretim Üyesi)

 

DÜZENLEME KURULU BAŞKANI 

Dr. Öğr. Üye. Ayça GÜRKAN 

(Emekli Öğretim Üyesi)

 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Çetin YAMAN

Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ

Prof. Dr. Gülşen VURAL

Prof. Dr. Gülten HERGÜNER

Prof. Dr. Nevin AKDOLUN BALKAYA

Prof. Dr. Kaya YILDIZ

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Dr. Öğr. Üyesi. Ayça GÜRKAN

 

SEKRETERYA

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Doç. Dr.  Gökşen ARAS

Dr. Öğr. Üyesi. Nigar ÇELİK