BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Didem KAÇAR ADAM
YAŞLILARA YÖNELİK ŞİDDETİN SOSYAL HİZMET VE SOSYAL POLİTİKALAR BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
 
Yaşlılara yönelik şiddet, gün geçtikçe daha fazla endişe yaratan bir sosyal sorun haline gelmiştir. Bu sorun, yaşlı bireylerin güvenlik ve refahını tehlikeye atan bir dizi olumsuz olayı içermektedir. Yaşlılara yönelik şiddet, yaşlı bireylere bilinçli bir şekilde zarar verme amacını taşıyan her türlü davranışı kapsar. Bu şiddet türleri fiziksel, duygusal, ekonomik ve cinsel olabilir. Yaşlılara yönelik şiddetin temel nedenleri karmaşık ve çeşitlidir. Ekonomik zorluklar, aile içi çatışmalar, ruhsal sağlık sorunları ve yaşlı bireyin bağımsızlığını kaybetmesi gibi faktörler şiddetin ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Ayrıca, toplumsal normlardaki değişiklikler, yaşlılara duyulan saygının azalması ve sosyal izolasyon gibi etkenler de bu sorunu etkileyen faktörler arasındadır. Yaşlılara yönelik şiddet sıklıkla gizli kalır ve kayıtlara yeterince yansımaz. Ancak yapılan araştırmalar, bu sorunun yaygınlığının endişe verici boyutlara ulaştığını göstermektedir. Yaşlılara yönelik şiddet ile mücadelede sosyal hizmet ve sosyal politikalar önemli bir yere sahiptir. Sosyal politikalar; eğitimden hukuki korumaya, destek hizmetlerinden toplum katılımına kadar geniş bir yelpazede stratejiler içermelidir. Ancak sadece politikaların geliştirilmesi değil, aynı zamanda bu politikaların etkili bir şekilde uygulanması da önemlidir. Yaşlılara yönelik sosyal politikaların uygulanması ve makro düzeyde yeni politikaların geliştirilmesine etkin görev alan sosyal hizmet uzmanları, şiddete maruz kalmış yaşlı bireyleri tanımlamak, destek sağlamak ve gerekirse koruma önlemleri almakla görevlidir. Ayrıca, sosyal hizmet, aile içi dinamikleri anlamak ve ailelere uygun yardımı sunmak için önemli bir araçtır. Bu makalede, yaşlılara yönelik şiddetin tanımı, nedenleri, sosyal hizmetin ve sosyal politikaların bu sorunla başa çıkma süreçleri ele alınacaktır. ORCID NO: 0000-0001-6237-0857

Anahtar Kelimeler: Yaşlılara yönelik şiddet, Sosyal hizmet, Sosyal politikalar 


Keywords: