BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşegül ÇİFTÇİLER, Funda Gül BİLGEN, Ümran SEVİL
POSPARTUM DEPRESYON VE AİLE İÇİ ŞİDDET
 
Kadına yönelik aile içi şiddet (KYAİŞ) evrensel bir sorundur ve temel insan haklarının ve özgürlüklerinin ihlalidir. Cinsiyete dayalı şiddet, kadınlar ve erkekler arasındaki eşit olmayan güç ilişkilerinin sonucu olarak ortaya çıkar. KYAİŞ aile içinde yani özel alanda meydana geldiği için çoğu zaman başkalarıyla paylaşılamamakta, gizli tutulmakta, bu nedenle nerelerde, ne yaşandığı tespit edilememektedir. Dünyadaki pek çok toplumu etkileyen bu ölçekteki bir sorunun çözülmesinin ilk adımlarından biri kadına yönelik şiddet (KYŞ) ile ilgili evrensel düzeyde kabul edilecek ortak bir tanım geliştirmek olmuştur. Bu amaçla, dünyada pek çok uluslararası kurum ve kuruluş özellikle 1990’lardan sonra KYAİŞ ile ilgili çalışmaya başlamıştır. Bu kuruluşların başında, postpartum dönemde sosyal desteğin olmaması ebeveynlerin yeni rollerine uyum sağlamada güçlük, bebek bakımında sorunlar yaşama ve bebekle arasındaki bağın gelişmesinde güçlük, kendilerini yetersiz ve yalnız hissetme, eşler arası gerginliğin artarak iletişim bozulması gibi durumlara neden olabilmektedir. Postpartum depresyon, doğum sonrası ortaya çıkan anne sağlığını olumsuz etkileyen yaygın bir ruhsal sağlık sorunudur. Bu depresyon türü, annelerin duygusal, zihinsel ve fiziksel sağlığını etkileyerek bebek bakımındaki işlevselliği ve annelik deneyimini zorlayabilmektedir. Bu süreç malesef kadınların şiddet riskini artırabilir. Kadınların savunmasız olduğu bir dönemde, şiddetin daha yaygın olduğu kaçınılmazdır. Bu durum kadının postpartum depresyon olayını hızlandıracaktır. Pospartum depresyonun nedenleri arasında bulunan aile içi şiddet literatür ışığı altında tartışılmıştır. ORCID NO: 0000-0003-1076-8825

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Kadın, Pospartum depresyon, Şiddet. 


Keywords: