BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hasibe Saadet ÜNAL, Pınar AKBAŞ
KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN GEBELİĞE YANSIMALARI: OLGU SUNUMU
 
Şiddet, fiziksel güç veya iktidarın kasıtlı bir tehdit veya gerçeklik biçiminde bir başkasına uygulanması sonucunda maruz kalan kişide yaralanma, ölüm ve psikolojik zarara yol açması olarak tanımlanmaktadır. Kadına yönelik şiddet ise, kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan ve kanunda şiddet olarak tanımlanan her türlü tutum ve davranış” olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, şiddete uğrayan gebe kadına hemşirelik bakımının sunulması amaçlanmıştır. Bu çalışma bir olgu sunumudur. Karabük ilinde bir hastanenin kadın doğum aciline başvuran kadına hemşirelik bakımı verilmiştir. Olgumuz K.G. 38 yaşında, 20 yıldır evli ve ev hanımı olan bir kadındır. K.G. 11 haftalık gebe ve acil servise koyu kahverengi vajinal kanama şikâyeti ile başvurmuştur. Hastanın 25 gün önce eşinin zoruyla cinsel ilişkiye girdiğini, ilişki esnasında çok ağrı yaşadığını ve ilişki sonrasında kahverengi kanaması olduğunu ifade etmiştir. Yapılan ultrason muayenesinde internal osun tamamen kapalı olduğu, fetal kalp seslerinin negatif olduğu, ultrasonda gestasyonel kesenin 7 hafta ile uyumlu olduğu görülmüştür. Bu bulgular ışığında hasta missed abortus (kaçırılmış düşük) tanısıyla servise yatışı yapılmıştır. Hasta ile yapılan görüşmede kadının ilk gebeliği olduğu, uzun süredir çocuklarının olmadığını ifade etmiştir. Ayrıca sorulan sorulara geç cevap vermesi, sürekli eşiyle göz teması kurması, hastayla iletişim kurmakta yaşanılan zorluklar, kolundaki kızarıkların nedenine cevapsız kalması gibi belirtiler nedeniyle kadının şiddete uğradığı sonucuna varılmıştır. Bu bulgular doğrultusunda hemşirelik girişimleri planlanmıştır. Sonuç olarak, hemşirelerin kadına yönelik şiddet belirtileri konusunda bilgi sahibi olması, kadınlar farklı bir nedenle hastaneye başvursa bile altta yatan sorunun şiddet kaynaklı olabileceği unutulmaması gereken bir konudur.

Anahtar Kelimeler: Kadına Yönelik Şiddet, Gebelik, Hemşirelik Bakımı 


Keywords: