BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gonca BURAN, Belma TOPTAŞ ACAR
ENGELLİ KADINLARA YÖNELİK PARTNER ŞİDDETİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI
 
Partner şiddeti, yaşam boyu sağlık üzerinde ciddi ve uzun vadeli etkileri olduğu bilinen yaygın bir sorundur. Dünya çapında yaklaşık 250 milyon engelli kadın vardır. Literatürde engelli kadınlar ve kadına yönelik şiddete ilişkin farklı çalışmalar olduğu halde, engelli kadınların yakın partner şiddeti ve hemşirelik bakımına ilişkin çalışmalar yeterli değildir. Bu literatür incelemesi türündeki çalışmada, farklı şiddet ve engellilik dereceleri dikkate alınarak, engelli kadınlarda partner şiddetinin yaygınlığı yapılan ulusal ve uluslararası güncel araştırmalar ışığında, hemşirelik bakımı ve önerilerinin geliştirilmesi amaçlandı. Güncel çalışmalar incelendiğinde; fiziksel şiddeti inceleyen makalelerin%81,3'ü, psikolojik şiddeti inceleyen makalelerin %78,5'i, fiziksel/cinsel şiddeti inceleyen makalelerin%75'i, cinsel şiddeti inceleyen makalelerin%73,3'ü ve herhangi bir şiddet türünü inceleyenlerin%50'si, engellilikle partner şiddetini arasında önemli bir ilişki bulunmuştur. Kırsal alanda yaşayan engelli kadınların yarısından çoğu korktuğu için partner şiddeti bildirmeyerek, yardım istememiştir. Hafif engelli kadınlar ağır engelli kadınlara göre daha az fiziksel, fizyolojik ve psikolojik şiddete maruz kalmaktadır. Sonuç olarak; engelli kadınların yakın partnerleri tarafından kadına daha yüksek riski altındadır. Hemşirelerin kırsal kesimde yaşan ve ağır engele sahip olan kadınları diğer kadınlara göre daha partner şiddetine karşı daha savunmasız olduğunu dikkate almalıdır. Hemşireler bu durumların belirlenmesinde öncü bir role sahip olmalıdır. Engelli kadının şiddete yönelik öyküsü dikkatlice alınarak, danışmanlık ve hemşirelik bakımı verilmeli, önleyici tedbirler alınmalıdır. ORCID NO: 0000-0001-9082-553X

Anahtar Kelimeler: Engelli kadın, Partner şiddeti, Hemşirelik bakımı



 


Keywords: