BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Özge SAKARYA ÇINKI
ŞİDDETE MARUZ KALAN YAŞLI BİREYLERE YÖNELİK PSİKOLOJİK VE SOSYAL REHABİLİTASYON UYGULAMALARI
 
Toplumdaki yaşlıya ve yaşlının bakımına yönelik korumacılık ve saygınlık içeren geleneksel tutumda, köyden kente göçler sonrası toplumun yapısında meydana gelen sosyoekonomik ve kültürel değişimler görülmektedir. Bu değişimlerin sonucu olarak yaşlı bireyin bakımı aileler için bir sorun olarak görülmekte ve huzurevleri, bakımevleri ve bakıcılar yaşlıların bakımında daha fazla tercih edilir hale gelmektedir. Bu durum da beraberinde yaşlılara yönelik şiddet veya istismar vakalarında artış olarak kendini göstermektedir. Maruz kalınan durum fiziksel ve cinsel olabildiği gibi psikolojik ve duygusal, sözel, ekonomik şiddet davranışları da içerebilmektedir. Alan yazın incelendiğinde şiddet gören yaşlı bireylere yönelik rehabilitasyon çalışmalarının azlığı dikkat çekmektedir. Bu sebeple bu çalışmada, şiddete maruz kalan yaşlıları iyileştirmeye yönelik verilecek psikolojik ve sosyal rehabilitasyon hizmetleri kapsamında duygusal, davranışsal, bilişsel ve sosyal uygulamaların önemi ele alınmaktadır. Ele alınan uygulamalar arasında şiddet gören yaşlı bireyin duygularını ifade edebilme ve iletişim becerilerini güçlendirecek, stres ve strese sebep olan olumsuz düşüncelerini yeniden yapılandırmasını sağlayacak, geçmişe dair olumlu anıları hatırlatıcı, rahatlatıcı ve gevşemeye yardımcı etkinliklere yer verilmiştir. Bu etkinliklerin uygulanmasında en önemli ilke yaşlı bireylerin duygusal ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik ve yeterlilik düzeylerine uygun olmasıdır. Şiddet gören yaşlılarla yapılacak psikolojik ve sosyal rehabilitasyon uygulamalarının yaşlının özgüvenini, yaşama bağlılığını güçlendirmesinde, yaşama dair olumlu bir bakış açısı geliştirmesinde, memnuniyet düzeyi yüksek, kaliteli bir yaşama dair hedefler oluşturabilmesini kolaylaştıracağı savunulmaktadır. ORCID NO: 0000-0003-0035-0302

Anahtar Kelimeler: Şiddet, yaşlı, psikolojik rehabilitasyon, sosyal rehabilitasyon 


Keywords: