BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Eray YAĞANAK
HUKUK’UN İÇİ VE DIŞI: HUKUK KİM’İ KİMDEN KORUR?
 
Bu çalışmada, şiddet ve buna bağlı olarak ortaya çıkan çatışkıları hukuk aracılığıyla gidermeye çalışan politik tutumlara içkin çelişkileri hem tek bireyin hem de bir bütün olarak toplumun hak talepleri üzerinden ele alacak ve bizatihi bu politik tutumların hem tek bireyde hem de toplumun tamamında hukuk aracılığıyla yaratılan içselleştirilmiş bir egemenlik/iktidar şiddeti yarattığını ileri süreceğim. Şiddet, türleri ve onu uygulama araçlarının değişkenliği bir yana, adaleti çağıran yıkıcı, iradi bir eylem biçimidir. Şiddet ve adalet arasında, şiddet eyleminin iradi olduğu durumlarda, hukuku eşitler arasındaki ilişkiler bakımından düzenleyen “etik bir talep” vardır. Bu talep, kendini, hem tek bireyin hem de toplumun hak talebi olarak ortaya koyar. Ne var ki bu talep, aynı zamanda, hak talebini tekil ile bütün arasında bir gerilime dönüştürür. Bu gerilim ise hukuku iktidarın meşru şiddet aracına haline getirerek, bir politik bütünde, içerisi ve dışarısı olarak kategorileştirilebilecek bir çatışma alanı yaratır. Bu çatışma alanının tam olarak ortaya çıktığı yer ise, hukukun, ona tabi olma bakımından, “güvencesizlik” ve “güvensizlik” hissini ortaya çıkardığı yerdir. Hukuk paradigmasının içinde olanlar hukuku “soyut bir güvence” olarak duyumsarlarken, kendilerini, aynı zamanda, onun aracılığıyla karşılaşabilecekleri, -hukuk kendisinin koruyucusu olarak, karşı gelinebilecek bir şey olma düşüncesini dışlar-, şiddetin mağduru olarak da konumlandırırlar. Çünkü, aslında, herkes, güvence altına alınan şeyin iktidar aracılığıyla kullanılan “yasal şiddet” olduğunu bilir. Dışarıda olanlar ise göçebelerdir. Onlar, tanımlanamaz bir yığın, “ıskarta”lar, “gözden çıkarılabilir olanlar” olarak, hukuka bağlı adalet talebinin öznesi olamazlar; ve dolayısıyla onlar etik buyruğun talep ettiği eşitlik idesinin, ki bu en geniş anlamıyla “insan onuru”dur, parçası olarak görülmezler. Bu çalışma, dolayısıyla, aşkın bir kategori olarak bizatihi hukukun, insani varoluşu kesintiye uğratan bir şiddet unsuru olarak konumlandırılıp konumlandırılamayacağını hukukun politikayla ilişkisi bakımından inceleyecektir. ORCID NO: 0000-0001-7822-7510

Anahtar Kelimeler: Hukuk, Hukuk ve Şiddet, Yasal Şiddet, Eşitlik, Adalet talebi 


Keywords: