BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatma Ebru İKİZ
BDT VE EMDR TEMELLİ YAKLAŞIMLARIN TRAVMA BELİRTİLERİNE ETKİSİ VE AİLE DANIŞMANLIĞI
 
Travma sadece durumsal bir olgu olarak değil, zaman içinde gelişen uzun süreli sosyo-psikolojik bir süreç (Akcan, 2018) olarak karşımıza çıkmaktadır. Travma, kişinin zihinsel ve fiziksel var oluşunu tehdit eden ve şoka sokan, rutin yaşamı ve aktivite akışını engelleyerek çaresizlik, korku, dehşet gibi duygulara neden olan olaylar için kullanılmaktadır (Türksoy, 2003). Nitekim yapılan çalışmalar, çocukluk döneminde yaşanan ölümlerin %49’unun travmalardan kaynaklandığını ve yaşam boyu görülen travmaların %25'inin çocukluk yıllarında gerçekleştiğini ortaya koymuştur (Oflaz, 2015). TSSB belirtileri, genellikle travmanın hemen ardından başlamazlar ve bazen aylar hatta yıllar sonra bile ortaya çıkabilir. Görülen belirtiler arasında aşırı kaygı, korku, öfke, huzursuzluk, kabuslar ve travma ile ilgili hatıraların tekrar tekrar yaşanması yer alır.TSSB, tedavi edilmediğinde, kişinin günlük yaşamına ciddi şekilde zarar vermesi ve kalıcı hasara yol açması gibi belirtiler görülebilir. Ancak, psikoterapi, ilaçlar ve diğer tedavilerle TSSB belirtileri yönetilebilir ve tedavi edilebilir. Bu çalışmada aile içi şiddet ve istismar durumlarında bireylerde oluşan TSSB ve kaygı tedavisi için BDT ve EMDR çalışmalarının etkisi araştırılmaktadır ve aile danışmanlığına ilişkin öneriler sunulmaktadır. Sonuçlar, BDT temelli psikoeğitimlerin ergenler üzerindeki etkililiğini ortaya koymaktadır (Gedik, Gökkaya, Sütcü, 2017). Travma odaklı bilişsel davranışçı terapi ve EMDR'nin diğer tedavilere göre daha etkili olduğu bildirilmektedir. (Bisson ve Andrew, 2007). Travma sonrası stres bozukluğunun tedavisine ilişkin EMDR ve travma odaklı bilişsel davranışçı terapinin eşit derecede etkili olduğu ileri sürülmektedir (Seidler GH ve Wagner FE, 2006). Aile danışmanlığı sürecinde belirtiler ve etkiler gözlemlenmeli, bireysel danışmanlık ihtiyaçları için gerektiğinde yönlendirme yapılmalıdır. ORCID NO: 0000-0003-4381-1658

Anahtar Kelimeler: aile içi şiddet, travma danışmanlığı, aile danışmanlığı, EMDR, BDT 


Keywords: