BİLİMSEL PROGRAM

KONFERANS PROGRAMI / CONFERENCE PROGRAM 

AÇILIŞ / OPENING

26 ŞUBAT / 26 FEBRUARY 2021

 

Açılış Konuşması / Opening Speech

PROF. DR. ÜMRAN SEVİL

Konferans Başkanı (Chair of Conference)

 

DAVETLİ KONUŞMACILAR/INVITED SPEAKERS

09:45 – 12:00 (GMT+3)

 

OTURUM BAŞKANI / HEAD OF SESSION

PROF. DR. ÜMRAN SEVİL

 

KEYNOTE SPEAKERS 

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ (Turkey)

Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN (Turkey) 

Prof. Dr. Gülsen DEMİR (Turkey)

Prof. Dr. Mohammad HASAN (Malaysia)

Assoc. Prof. Ali Serdar YÜCEL (Turkey)

Assoc. Prof. Alpaslan KARTAL (Turkey)

Assoc. Prof. Michael KUYUCU (Turkey)

Assoc. Prof. Rab Nawaz LODHI (Pakistan)

Assist. Prof. Ayça GÜRKAN (Turkey)

Assist. Prof. Rommel TABULA (Thailand)

Dr. Andi ASRİFAN ( Indonesia)

 

 

 

 

 

 

 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

 

OTURUM / SESSION                              : 1

Tarih ve Saat / Date and Time              : 26.02.2021 – 12:00 –14:00

Oturum Başkanı (Head of Session)      : Assist. Prof. Ayça GÜRKAN

                                                                 Admin                                                 

SUNUM SAATİ

YAZAR(LAR)

KONU BAŞLIĞI

12:00

Ayça GÜRKAN, Ümran SEVİL, Ayhan AYTAÇ, Ali Serdar YÜCEL, Murat KORKMAZ

CİNSİYET AYRIMCILIĞI VE ŞİDDET: UYGULAMALI BİR ÖRNEĞİ

12:10

Ayhan AYTAÇ, Ali Serdar YÜCEL, Mihalis KUYUCU, Murat KORKMAZ

TÜRKİYE’DE KADIN İSTİHDAMI VE MEDYA YANSIMALARI

12:20

Başar AYRIBAŞ, Emre KÖROĞLU

PSYCHOLOGICAL VIOLENCE ON YOUTUBE: A CONTENT ANALYSIS OF VIDEOS SHARED ON YOUTUBE REGARDING PSYCHOLOGICAL VIOLENCE

12:30

Emine TEMİZKAN, Rojjin MAMUK

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN FARKLI BİR BOYUTU: PRENATAL CİNSİYET SEÇİMİ

12:40

Gülten HERGÜNER, Ali Serdar YÜCEL, Çetin YAMAN, Hayrettin GÜMÜŞDAĞ, Ayhan AYTAÇ, Murat KORKMAZ

SPORDA CİNSİYET ALGISI VE KADIN ERKEK EŞİTLİĞİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

12:50

Gökçe ÖZKILIÇCI, Gülay ŞENGÜL

SANATÇILARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

13:00

Meral Tuğba ÇİMŞİR, Muhammet Serhat YILDIZ

COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNİN SAĞLIKTA ŞİDDETE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (SAĞLIK ÇALIŞANLARI ANKET ÇALIŞMASI)

13:10

Murat BAYRAM

POLİTIK VE HUKUKSAL ŞIDDETIN AHLAKILIĞI ÜZERINE

13:20

Rojjin MAMUK

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE KADINA YÖNELIK ŞİDDETİ ÖNLENME STRATEJİLERİ- BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI ÖRNEĞİ

13:30

Ümran SEVİL, Ali Serdar YÜCEL, Ayça GÜRKAN, Mustafa TALAS, Murat KORKMAZ

KADINA YÖNELİK CİNSEL TACİZ VE YANSIMALARI: UYGULAMALI BİR ÖRNEĞİ

13:40

Başar AYRIBAŞ, Beycan Gözde AYHAN

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET: BIR ÜNIVERSITE HASTANESINDE GERÇEKLEŞEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELIK ŞIDDETIN ARAŞTIRILMASI

13:50 Sena ÇAĞLAR, Fatih KEZER YETİŞKİNLERİN ÇOCUKLUK ÇAĞI İSTİSMARİ YAŞANTI ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİLİK ÇALIŞMASI
14:00 Hacer AKER İÇİ/DIŞI ŞİDDET: PLATFORM (EL HOYO)
14:10 Hacer AKER BİR FİLM (LİFE OVERTAKES ME), SIĞINMACI ÇOCUKLAR VE VAZGEÇİLMİŞ BEDENLER
14:20 Esra KÖTEN ATAERKİNİN ROMANTİZM MASKESİ: BRIDGERTON ÖRNEĞİ
14:30 Esra KÖTEN KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE TWITTER’DA ADALET ARAYIŞ
14:40 Dilek ARLI ÇİL ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET, ÇOCUK HAKLARI ve EĞİTİM
14:50 Tuğçe TOKER UĞURLU ALKOL VE MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU TANILI BİREYLERİN EVLİLİKTE KADINA YÖNELİK ŞİDDETE İLİŞKİN TUTUMLARI
15:00 Merve Esra ÖZGÜRBÜZ POLİSİYE KURGUDA CİNSİYET MÜCADELESİ: SARMAŞIK ROMANINDA ANNELİK ARACILIĞIYLA KADINA UYGULANAN ŞİDDET
15:10 Rüstem AŞKIN, Yasemin KUŞ İŞ YAŞAMINDA PSİKOLOJİK ŞİDDET: ÖNCÜLERİ, SONUÇLARI VE ÖNLEMEYE YÖNELİK ÖNERİLER
15:20 Tülin YILDIZ, Arzu MALAK, Çağla SABIRLI COVİD-19 PANDEMİSİ, AİLE İÇİ ŞİDDET VE HEMŞİRELİK
15:30 Demet YURTSEVER, Sevgi DURAN, Gülşah ÜNSAL JAFAROV,  Nalan ÖZTÜRK HEMŞİRELERİN ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DUYARLILIK DURUMLARI;BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ (POSTER SUNUM)
15:40 Havva AKPINAR ELEKTRONİK İLETİŞİM ZORBALIĞININ ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN RUH SAĞLIĞINA ETKİSİ
15:50 Fatma KAHRAMAN GÜLOĞLU  TÜRKİYE'DE KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETİN NEDENLERİNE DAİR ÇALIŞMALARIN SİSTEMATİK BİR DERLEMESİ
16:00 Muhammet ÇEVİK COVİD19 ENFEKSİYONUNUN BİR ŞİDDET ARACI OLARAK KULLANILMASI: BASINDAN ÖRNEKLER
16:10 Havva AKPINAR MOBBİNGİN BİREYLER ÜZERİNDEKİ PSİKOLOJİK ETKİLERİ
16:20 Rüstem AŞKIN, Zekiye ZEYBEK AİLE İÇİ ŞİDDET KURBANI ÇOCUK: PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK, MÜDAHALE ÇALIŞMALARI VE PSİKOLOJİK ETKİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
16:30 Burcu COŞANAY GÜLEY, Ayşegül ULUTAŞ KESKİNKILIÇ, Oğuz EMRE ÇOCUK GELİŞİMCİ ADAYLARININ ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ VE EĞİTİM İHTİYAÇLARI
16:40 Ayşegül ULUTAŞ KESKİNKILIÇ, Burcu COŞANAY GÜLEY, Oğuz EMRE, Miraç KAYIKÇI ANNELERİN AİLE İÇİ ŞİDDET FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ
16:50 Muhammed ATAK, Şeyma HALAÇ İSTANBUL’UN BİR İLÇESINDE 2019-2020 YILLARINDA BIRINCI BASAMAKTA GERÇEKLEŞEN ŞIDDET OLAYLARI VE DÜZENLENEN TUTANAKLARIN İNCELENMESI: KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMASI

 

 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

 

OTURUM / SESSION                              : 2

Tarih ve Saat / Date and Time              : 26.02.2021 – 12:00 – 14:30 (GMT+3)

Oturum Başkanı (Head of Session)     : Prof. Dr. Ashok JAMMI

                                                                Assoc. Prof. Ali Serdar YÜCEL

 

PRE. TIME

WRITER(S)

TITLE

12:00

Akbar ABBASI 

SCHOOL LADIES' EXPERIENCE OF VERBAL SEXUAL INTIMIDATION AND REACTIONS TO A RAPE

12:10

Siam YUVAVES 

WHAT DO WE THINK ABOUT RADICALISATION? OUTLINE OF THE CONSTRUCTION AND KEY DISCOVERIES OF THE CENTER SEGMENT

12:20

Novak VUKAŠINOVIĆ 

RADICALIZATION AND POLITICAL BRUTALITY – DIFFICULTIES OF CONCEPTUALIZING AND EXPLORING BEGINNINGS, CYCLES AND LEGISLATIVE ISSUES OF NARROW-MINDED CONVICTIONS

12:30

Deng JIAHAO 

PASSERBY VEHICLE CRASHES: DANGER DISCERNMENT AND OBLIGATION ATTRIBUTION AMONG YOUNGSTERS, YOUTHS AND GROWN-UPS

12:40

Declan Davidson

COZY ACCOMPLICE ISSUES AND SELF DESTRUCTION: WOULD WE SAY WE ARE FEELING THE LOSS OF THE SAVAGERY?

12:50

Hraztan PILOSYAN 

A DANGER TO OPEN SOCIAL ORDERS? CONCEPTUALIZING THE RADICALIZATION OF SOCIETY

13:00

Cipriano MILANI 

ANALYZING DERADICALIZATION: DIFFICULTIES FOR HYPOTHESIS AND PRACTICE IN GERMANY

13:10

Imran RODRÍGUEZ 

ONLINE FANATICISM: EXPLORATION PATTERNS IN WEB ACTIVISM, RADICALIZATION, AND COUNTER-METHODOLOGIES

13:20

Iñigo TOLEDO 

APPARENT AND POWERFUL? THE DIFFICULTIES, POSSIBILITIES AND IMPEDIMENTS OF ASSESSMENT EXPLORATION ON FORESTALLING SAVAGE RADICALISM

13:30

Roman Darien Yulo DOMÍNGUEZ

RADICALIZATION: DIRECTIONS IN EXPLORATION, STRATEGY AND PRACTICE

13:40

Hans KRIER 

POLITICAL AND STRICT FANATICISM AND SEXUAL ANIMOSITY – NEW VIEWPOINTS FROM THE WORKSHOP ON HOSTILITY

13:50

Klemen NOVAK 

MEDIA OF SCORN: ONLINE MEDIA UTILIZATION PREDICTS STANDARDIZING ACKNOWLEDGMENT OF AGAINST MUSLIM DISDAIN DISCOURSE AND ISLAMOPREJUDICE

14:00

Kornelíus HÓLMARSSON 

BEAT, DISREGARD, POWER TO ADJUST: IMPROVEMENT AND STARTING APPROVAL OF A MULTIDIMENSIONAL SIZE OF ACKNOWLEDGMENT OF AGGREGATE BRUTALITY

14:10

Naghi HAGHJOO 

HIGH SCHOOLER DATING SAVAGERY: ORIGINATION OF TEENAGERS IN A BRAZILIAN CITY

14:20

Karmnu SUBAN 

MOTORCYCLIST HAZARDOUS RIDING PRACTICES AND ITS INDICATORS IN AN IRANIAN POPULACE

14:30

Vincent ROESEMS 

ABUSIVE BEHAVIOR AT HOME IN THE VIEW OF COLLEGE UNDERSTUDIES IN POLAND AND BELARUS

14:40

Filip SEMMELWEIS 

CONNECTION BETWEEN WORK ENVIRONMENT BRUTALITY AND WORK PRESSURE IN THE CRISIS OFFICE

14:50

Charlie DOYLE 

PERVASIVENESS AND EXAMPLE OF HOMEGROWN MISHAPS IN THE FIELD PRACTICE ZONE OF JAWAHARLAL ORGANIZATION OF METROPOLITAN WELLBEING PLACE

15:00

Miroslav Bogdanov GANEV

SUBSTANCE USE AND SOCIODEMOGRAPHIC CORRESPONDS AMONG TEENAGERS IN A LOW-PAY SUB SAHARAN SETTING

15:10

Changiz KERAMATI 

COMPONENTS OF INDIVIDUAL RADICALIZATION INTO FANATICISM, SAVAGERY AND DREAD – THE GERMAN COMMITMENT IN A SPECIFIC CIRCUMSTANCE

15:20

Yeray BURGOS 

THE CONNECTION BETWEEN REST QUALITY AND STREET CAR ACCIDENTS OF METROPOLITAN DRIVERS IN HAMADAN, IRAN

15:30

Khosrow NIYOOSHA 

A MULTI-STATE ASSESSMENT OF THE CASUALTIES OF LETHAL YOUNG ADULT CLOSE ACCOMPLICE BRUTALITY

15:40

Saeed HAGHSHENAS 

STREET TRAFFIC WOUNDS MEASURES IN THE EASTERN MEDITERRANEAN AREA

15:50

Zakari LUCAS 

HOSTILITY AND ITS INDICATORS AMONG RUDIMENTARY UNDERSTUDIES

16:00

Shiraishi TARO 

DO MOTHER-KID DISCUSSIONS ABOUT SECURITY CONTRAST IN CENTER AND LOW-PAY FAMILIES?

16:10

Hadi RASTEGAR 

DIFFICULTIES OF SETTING UP A STREET TRAFFIC INJURY OBSERVATION FRAMEWORK: A SUBJECTIVE REPORT IN A CENTER PAY COUNTRY

16:20

Ashfak BUNJAKU 

RED LIGHT INFRINGEMENT AND PEOPLE ON FOOT'S MODULAR STRIKING CONVICTIONS ABOUT RISKY STREET CROSSING CONDUCT: A SUBJECTIVE REPORT

16:30

Jônatas VOMLEL 

ELEMENTS IDENTIFIED WITH PHONE USE WHILE DRIVING DEPENDENT ON THE HYPOTHESIS OF ARRANGED CONDUCT AMONG COLLEGE UNDERSTUDIES

16:40

Vítor Vaz LEMOS

CONVICTIONS AND EXHIBITIONS OF PRIMARY SCHOOL UNDERSTUDIES TO FORESTALL STREET TRAFFIC WOUNDS

16:50

Serafim IZBASA 

THE RELATIONSHIP OF SERIOUSNESS OF SIDE EFFECTS OF MISERY, NERVOUSNESS, AND STRESS WITH REST QUALITY IN SEISMIC TREMOR SURVIVORS

17:00

Devdas PRAMANICK 

AGGRESSIVE BEHAVIOR AT HOME AGAINST LADIES

17:10

Nazanin SHOJAII 

THE TREATMENT OF PREHOSPITAL CRANIOMAXILLOFACIAL INJURY - A CASE ARRANGEMENT STUDY