DAVET

İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği tarafından organize edilip düzenlenen kongremizin dördüncü buluşmasında şiddetin ulusal ve uluslararası boyutlarını ele alıp değerlendireceğiz. Farklı birçok kavramsal ve temel faktörleri bulunan şiddet gerçeğinin başta bilimsel olmak üzere sosyo-kültürel, ekonomik, sağlık, hukuk ve diğer disiplin alanlarında değerlendirilmesi ve çözüm önerilerinin ele alınarak yine birçok farklı disiplin açısından çalışılması oldukça önem arz etmektedir. Her buluşmamızda şiddetin hangi anlam ve alanlarda değerlendirildiğini, yapılan değerlendirmeler sonrasında şiddetin türleri, uygulama alanları, çözüm önerileri ve şiddetin başta birey olmak üzere toplumsal açıdan etkilerini ortaya koymaktayız. Bu buluşmamızda şiddetin başta ülkemiz olmak üzere birçok dünya ülkesinde ele alınış biçimi, çözüm önerileri, aktör ve faktörlerini, çevresel ve uluslararası farkındalık boyutunu, hukuksal ve politik uygulamalarına yönelik çalışmaları yine farklı disiplinler açısından ele alarak değerlendirme imkanı bulmayı hedefliyoruz. Kongremizin üçüncü buluşmasında daha önceki buluşmalardan farklı olarak çevresel şiddet ve aktörlerini değerlendirme imkanı yakaladık. Özellikle hayvanlara ve tabiata yönelik şiddetin boyutunu ele almış ve bu alandaki çalışmaların neler olduğunu izleme şansı elde etmiş olduk. Böylece şiddetin sadece insanlar açısından değil birçok farklı alanda da yaşandığını, şiddetin diğer canlılar üzerinde de etkili bir sorun olduğunu belirledik. Dördüncüsünü düzenleyeceğimiz bu buluşmamızda ise şiddetin hem ulusal hem de uluslararası boyutuna değinerek, başta insan faktörü olmak üzere hem hayvanlar hem de diğer çevre değerleri üzerindeki sorunlarını ele alacağız. Ayrıca bu sorunlara ulusal ve uluslararası yaptırımların hukuki boyutu başta olmak üzere sosyal boyutu, kültürel boyutu ve fiziksel boyutunu değerlendireceğiz. Kongremizde yine farklı birçok disiplin ve alandan bilim insanlarının katılmasıyla oluşan bu sorunlara yönelik çözüm önerileri üretip, üretilen çözüm önerilerini ilgili kamu ve STK’lar ile paylaşacağız. Kongremizin tüm katılımcılar başta olmak üzere, akademi ve bilim dünyasına faydalı bir buluşma olmasını temenni ediyoruz. Tüm katılımcı, destekçi ve izleyicilerimize teşekkür ediyor kongremizde buluşmak üzere esenlikler diliyoruz.

 

Prof. Dr. Emine DEMİRAY

Kongre Başkanı

 

Prof. Dr. Mustafa TALAS – Prof. Dr. Ümran SEVİL -  Prof. Dr. Alev AKDOĞAN KAYMAZ

Kongre Eş Başkanları