SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Didem KAAR ADAM
 


Keywords:YALILARA YNELK DDETN SOSYAL HZMET VE SOSYAL POLTKALAR BALAMINDA NCELENMES
 
Yallara ynelik iddet, gn getike daha fazla endie yaratan bir sosyal sorun haline gelmitir. Bu sorun, yal bireylerin gvenlik ve refahn tehlikeye atan bir dizi olumsuz olay iermektedir. Yallara ynelik iddet, yal bireylere bilinli bir ekilde zarar verme amacn tayan her trl davran kapsar. Bu iddet trleri fiziksel, duygusal, ekonomik ve cinsel olabilir. Yallara ynelik iddetin temel nedenleri karmak ve eitlidir. Ekonomik zorluklar, aile ii atmalar, ruhsal salk sorunlar ve yal bireyin bamszln kaybetmesi gibi faktrler iddetin ortaya kmasna zemin hazrlar. Ayrca, toplumsal normlardaki deiiklikler, yallara duyulan saygnn azalmas ve sosyal izolasyon gibi etkenler de bu sorunu etkileyen faktrler arasndadr. Yallara ynelik iddet sklkla gizli kalr ve kaytlara yeterince yansmaz. Ancak yaplan aratrmalar, bu sorunun yaygnlnn endie verici boyutlara ulatn gstermektedir. Yallara ynelik iddet ile mcadelede sosyal hizmet ve sosyal politikalar nemli bir yere sahiptir. Sosyal politikalar; eitimden hukuki korumaya, destek hizmetlerinden toplum katlmna kadar geni bir yelpazede stratejiler iermelidir. Ancak sadece politikalarn gelitirilmesi deil, ayn zamanda bu politikalarn etkili bir ekilde uygulanmas da nemlidir. Yallara ynelik sosyal politikalarn uygulanmas ve makro dzeyde yeni politikalarn gelitirilmesine etkin grev alan sosyal hizmet uzmanlar, iddete maruz kalm yal bireyleri tanmlamak, destek salamak ve gerekirse koruma nlemleri almakla grevlidir. Ayrca, sosyal hizmet, aile ii dinamikleri anlamak ve ailelere uygun yardm sunmak iin nemli bir aratr. Bu makalede, yallara ynelik iddetin tanm, nedenleri, sosyal hizmetin ve sosyal politikalarn bu sorunla baa kma sreleri ele alnacaktr. ORCID NO: 0000-0001-6237-0857

Anahtar Kelimeler: Yallara ynelik iddet, Sosyal hizmet, Sosyal politikalar