SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Zehra YILDIRIM, Nilfer TOKMAK PUSA, Glsm BAYRAM, Murat PUSA
 


Keywords:TOMRS UYARIN DZBOYU PAPATYALAR VE OTUZLARINDA KADIN ADLI ESERLERNDE KADIN ROLLERNN KARILATIRILMASI
 
ada roman ve yknn edebiyat hayatmza girmesi ile beraber zellikle cumhuriyet dneminde kadn yazarlar n plana kmaya balamtr. Trk edebiyatnda Cumhuriyet Dnemi ykclerinin banda yer alan ve bir ok dl kazanan Tomris Uyarn hayat, eserleri ve almalarndan bahsedilmitir. Tomris Uyarda dnemin nc yazarlarndan biri olmutur. ada yazm dnyasnda rnek gsterilen ve tannan Tomris Uyarn ykcl, toplumda kadnn yeri ve kadna bak asn irdelemesi, gnlk yaamda kadnn yaad zorluklar, karlat toplum basks, kadnn zgrl, toplumda birey olarak kadnn yeri ve mcadelesini eserlerinde anlatmas almann ana konusunu oluturur. zellikle Otuzlarnda Kadn ve Dizboyu Papatyalar adl yk kitaplarnda kadnn rollerini karlatrarak yazarn edebiyat dnyasnda kadn karakterleri ileyiini ve kadnn toplumdaki yerini, toplumun kadna bak as incelenerek anlatlmaya allmtr. alma ayn zamanda Tomris Uyarn kadn yazar olarak eserlerinde kadna ynelik nasl bir anlatm biimini tercih ettiini gsterir. Bununla beraber almada Tomris Uyarn iki eserinde kadnn deiimi kyaslanmtr. Kadnn hayattaki rolleri ve yaadklar toplumda onlardan beklenen dev sorumluluklar ele alnmtr. Kadnn birey olarak toplumda e, sevgili, evlat, anne gibi rollerin zerine yklenmesi, bu rollerde yaadklar zorluklar ele alnm ve toplum tarafndan yalnzlatrlmas irdelenmitir. Tomris Uyarn Otuzlarnda Kadn ve Dizboyu Papatyalar adl eserleri arasnda on yedi yl fark olmas, yazarn eserlerinde kadnn rollerinin incelenmesi ve karlatrlarak varsa farkllklarn ortaya konmas amalanmtr.

Anahtar Kelimeler: Tomris Uyar, yk, Kadn, Edebiyat