SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Grkem KELEBEK KKARSLAN, zlem CANKURTARAN
 


Keywords:DDET UYGULAYAN ERKEKLERN TOPLUMSAL CNSYET TUTUMLARI
 
Bu almann amac aile ii iddet uygulayan ve 6284 sayl kanun gerei fke-kontrol eitimi programna katlan erkeklerin toplumsal cinsiyet tutumunu belirlemektir. iddete maruz kalan kadnlarn korunmas iin oluturulan 6284 sayl Ailenin Korunmas ve Kadna Kar iddeti nlenmesine dair kanunun 5/1 maddesinin (1) bendi gerei hakknda hkm kurulmu iddete ynelik tutum ve davranlar olan bireylere fke kontrol eitimi verilmektedir. fke kontrol grup almas, bilisel davran yaklam benimseyerek toplumsal cinsiyete bak as aktarlmaktadr. Grup oturumlar, bir kadn ve bir erkek lider olmak zere iki kii tarafndan yrtlmektedir. Grup oturumlarnda ama, iddet davrann tanmlamay, iddetin kadn zerindeki ksa ve uzun vadeli etkileri zerinde farkndalk gelitirmeyi, iddetin ocuklar zerindeki ksa ve uzun vadeli etkileri zerinde almay, iddet dngsn fark etmeyi, mola verme stratejisini renmeyi, erken uyar sinyallerini fark etmeyi, toplumsal cinsiyet eitliini ve erkeklik kavramn sorgulamay, iletiimi, empatiyi ve ben dilini renmeyi, dnce duygu ve davran ilikisini anlamay, kzgnlk ve kskanlk duygularnn davranlarna etkisini fark etmeyi, kontrol davranna neden olan dnceleri ve davranlar fark etmeyi, tehdit davrann kavramay, bu davrann nasl kullandn kefetmeyi ve nasl uzak duracan anlamay, deiimin mmkn olduunu renmeyi ve toplumun iddete kar tepkisi ile ilgili farkndal artrmay kazandrmaktr. Bu kapsamda, aratrmada amal rneklem teknii kullanlmtr. Ankara Aile, alma ve Sosyal Hizmetler l Mdrlnde 2014 ylndan itibaren grup almalar devam etmektedir. 2014-2018 tarihleri arasnda ise 297 erkek grup oturumlarna katlm salamtr. Bu almann rneklemini ise sadece 2018 ylnda grup oturumlarna katlan gnll 58 kii (alt grup) oluturmaktadr. almann temel amac, n grme ve 8 oturumluk grup oturumlarna katlan erkeklerin grup ncesinde (ilk oturum) ve grup sonrasnda (son oturum) toplumsal cinsiyet tutumlar arasnda anlaml bir fark olup olmadna odaklanmaktr. Ayn zamanda almada eitim, ya, meslek, medeni durum ve ocuk sahibi olup olmama gibi deikenler de gz nnde bulunmaktadr. ORCID NO: 0000-0002-8280-1092

Anahtar Kelimeler: Sosyal hizmet, fke kontrol grubu, toplumsal cinsiyet tutumu, iddet uygulayan erkekler