SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Funda YILDIZ, zlem RSAL
 


Keywords:SALIK NAN MODELNE TEMELLENDRLM AK OLSUN! MOBL OYUNUNUN TANITIMI: FLRT DDETNE DUR DYELM!
 
iddet hayatn her alannda karlalabilecei gibi flrt annda da kendisini hissettirebilir. Flrt iddeti, romantik iliki iinde partneri kontrol etmeye ynelik, istismar edici ve agresyon ieren szel, fiziksel, duygusal ve seksel davranlar ya da bunlarn kombinasyonunu ierir. Btn sosyoekonomik ve kltrel gruplarda ortaya kabilen flrt iddeti ksa ve uzun dnem sonular itibariyle, zellikle kadnlar daha fazla olmak zere, genlerin saln tehdit eden nemli bir toplumsal ve cinsiyet eitsizlii sorunudur. Bu almada; gen yetikinlerin flrt iddetine ynelik tutum ve alglarnn olumlu ynde deitirilmesinde Salk nan Modeli temelli gelitirilecek olan Ak Olsun! adl bir mobil oyunun tantlmas amalanmtr. Oyun; Salk nan Modelinin her bir bileenlerini temel alacak ekilde; flrt iddeti trlerini kapsamaktadr. Oyunun; kiilerin flrt iddetine ynelik alg ve tutumlarnda olumlu ynde bir farkndalk gelitirebilmesine katk sunaca, flrt iddetinin ciddiyetini daha iyi kavrayabilmelerine olanak salayaca, bireylerin flrt iddetinin hangi durumlar ve davranlarla ilikilendirildiini vurgulayabilmesine, olas risk faktrlerini tanmalarna, ayn ekilde riskli iliki davranlarn tanyarak kendilerini ve arkadalarn koruma konusunda ve oyun iinde yer alan senaryolara dayal olarak flrt iddeti durumlarna nasl mdahale edip, yardm alabileceklerini bilmeleri konusunda daha bilinli olmalarna yardmc olaca dnlmektedir. iddetin nne geebilmek iin toplumun her kesiminin nemli rolleri olmakla birlikte; nadiren zerine eildiimiz nemli bir halk sal sorunu olan flrt iddetinin nlenmesi ve bu alanda duyarllk oluturulabilmesi iin zellikle; devlete ve bal kurulularna, politika yapclara, aratrmaclara nemli sorumluluklar dmektedir. Flrt iddetine dur demek iin herkesin bir arada ibirlikleri yapmas, multidisipliner ekilde alabilmesi nemlidir. ORCID NO: 0000-0002-0572-7669

Anahtar Kelimeler: Salk nan Modeli, flrt iddeti, mobil oyun, gen yetikinler