SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Perihan ABAY
 


Keywords:SALIK ALIANLARINA YNELK DDET
 
Salk alanlarna ynelik iddet, kresel bir sorun haline gelmi ve salk sektrnde ciddi endielere yol aan bir fenomendir. Fiziksel, szl veya duygusal ekillerde ortaya kabilen bu iddet trleri, alanlarn gvenliini ve psikolojik saln tehdit ederken, ayn zamanda hastalarn da kaliteli salk hizmetine eriimini engelleyebilir. Bu durumun zmnde stratejik yaklamlar ve nlemler gereklidir. ncelikle, salk kurulular iddeti caydrmak amacyla gl politikalar ve prosedrler benimsemelidir. alanlara ynelik iddetin kabul edilemez olduunu vurgulayan ak ve net kurallar oluturulmaldr. Ayrca, olaylarn raporlanmas ve incelenmesi iin etkili bir mekanizma kurulmal, bu sayede sorumlularn cezalandrlmas ve gelecekteki olaylarn nlenmesi salanmaldr. Eitim, salk alanlar ve hastalar arasnda farkndal artrmada hayati bir rol stlenmitir. alanlar, potansiyel tehlikeleri tanma, iddeti nleme ve nasl tepki vereceklerini renmelidir. Ayn ekilde, hastalar ve aileleri de salk alanlarna sayg gsterme ve ibirlii yapma konusunda eitilmelidir. Liderlik, iddetin nlenmesinde kilit bir rol oynamaktadr. st ynetim, iddetle mcadelede nc bir rol stlenmeli, alanlar desteklemeli ve gvenli bir alma ortamnn oluturulmasn salamaldr. Ayrca, salk kurulular dier paydalarla ibirlii yaparak toplumsal farkndal artrabilir ve iddetin azaltlmasn destekleyen kampanyalar dzenleyebilir. Salk alanlarna ynelik iddet hem alanlarn hem de hastalarn yaamlarn etkileyen ciddi bir sorundur. Ancak etkili politikalar, eitim, liderlik ve toplumsal ibirlii ile bu sorunun stesinden gelmek mmkndr. Salk sektr, iddeti nleme konusunda kararllkla hareket ederek daha gvenli ve destekleyici bir ortam oluturabilir. ORCID NO: 0000-0002-7493-7723

Anahtar Kelimeler: Salk alanlar, iddet, alan Gvenlii, Salk Sektr, Politikalar, Eitim, Liderlik, alma Ortam, Farkndalk, Toplumsal birlii