BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elif Deniz KAÇMAZ
KLİNİK UYGULAMADA ÖĞRENCİ HEMŞİRELERE YÖNELİK ŞİDDET
 
Şiddet, bir kişiye ya da gruba karşı yapılan, fiziksel, cinsel, psikolojik ya da ekonomik zarar görmesiyle sonuçlanan ya da buna yönelik tehdit ve baskı içeren her türlü tutum ve davranış olarak tanımlanmaktadır. Toplumda yaygınlaşma eğilimi gösteren şiddet, sağlık alanını da yansımaktadır. Sağlık çalışanlarının diğer iş alanlarında çalışanlara göre on altı kat daha fazla şiddete maruz kaldığı belirtilmektedir. Hemşireler de doğrudan ya da dolaylı olarak şiddete maruz kalmaktadırlar. Hemşirelik eğitiminde, klinik uygulama eğitimin temel parçalarından biridir. Yapılan literatür incelemesinde öğrenci hemşirelerin klinik uygulamada çeşitli şiddet türlerine maruz kaldığı ortaya çıkmıştır. Öğrenci hemşireler klinik uygulamalarda, uygulama hocaları, klinik hemşireleri, hastalar ve hasta yakınları tarafından çeşitli şiddet türlerine maruz kaldıkları belirtilmektedir. Şiddet, öğrenci hemşirelerin klinik uygulamada karşılaştıkları en önemli stresörlerden biri olarak değerlendirilmektedir. Hemşirelik öğrencileriyle yapılan çalışmalarda, öğrencilerin sıklıkla sözel ve psikolojik şiddete maruz kaldıkları görülmektedir. Öğrenci hemşirelerin deneyimlediği şiddet davranışları incelendiğinde, iğneleyici sözlere maruz kaldıkları, çalışmalarının yok sayıldıkları ve notla tehdit edildikleri belirtilmiştir. Şiddeti uygulayan tarafın en sık klinik hemşireleri olduğu ve öğrencilerin sıklıkla sessiz kalmayı tercih ettiği saptanmıştır. Bugünün öğrencileri, yarının hemşireleri olarak, klinik uygulamada birlikte çalıştıkları hemşireleri rol model almaları, mesleki bağlılığı ve performansı etkileyecektir. Şiddetin önlenmesinde farkındalık oluşturulması önemlidir. Akademisyen ve klinisyen hemşirelerin iş birliğinin güçlenmesi, klinik uygulama öncesi öğrencilerle ve hemşirelerle etkili kişilerarası iletişim ve problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler planlanması önerilmektedir. Öğrenci hemşirelerin, klinik uygulamada şiddeti fark edebilmeleri ve kendilerini koruyabilmeleri için bilgi eksiklikleri giderilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci Hemşire, Klinik Uygulama, Şiddet 


Keywords: