SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Hasibe Saadet NAL, Pnar AKBA
 


Keywords:KADINA YNELK DDETN GEBELE YANSIMALARI: OLGU SUNUMU
 
iddet, fiziksel g veya iktidarn kastl bir tehdit veya gereklik biiminde bir bakasna uygulanmas sonucunda maruz kalan kiide yaralanma, lm ve psikolojik zarara yol amas olarak tanmlanmaktadr. Kadna ynelik iddet ise, kadnlara, yalnzca kadn olduklar iin uygulanan veya kadnlar etkileyen cinsiyete dayal bir ayrmclk ile kadnn insan haklar ihlaline yol aan ve kanunda iddet olarak tanmlanan her trl tutum ve davran olarak tanmlanmaktadr. Bu almada, iddete urayan gebe kadna hemirelik bakmnn sunulmas amalanmtr. Bu alma bir olgu sunumudur. Karabk ilinde bir hastanenin kadn doum aciline bavuran kadna hemirelik bakm verilmitir. Olgumuz K.G. 38 yanda, 20 yldr evli ve ev hanm olan bir kadndr. K.G. 11 haftalk gebe ve acil servise koyu kahverengi vajinal kanama ikyeti ile bavurmutur. Hastann 25 gn nce einin zoruyla cinsel ilikiye girdiini, iliki esnasnda ok ar yaadn ve iliki sonrasnda kahverengi kanamas olduunu ifade etmitir. Yaplan ultrason muayenesinde internal osun tamamen kapal olduu, fetal kalp seslerinin negatif olduu, ultrasonda gestasyonel kesenin 7 hafta ile uyumlu olduu grlmtr. Bu bulgular nda hasta missed abortus (karlm dk) tansyla servise yat yaplmtr. Hasta ile yaplan grmede kadnn ilk gebelii olduu, uzun sredir ocuklarnn olmadn ifade etmitir. Ayrca sorulan sorulara ge cevap vermesi, srekli eiyle gz temas kurmas, hastayla iletiim kurmakta yaanlan zorluklar, kolundaki kzarklarn nedenine cevapsz kalmas gibi belirtiler nedeniyle kadnn iddete urad sonucuna varlmtr. Bu bulgular dorultusunda hemirelik giriimleri planlanmtr. Sonu olarak, hemirelerin kadna ynelik iddet belirtileri konusunda bilgi sahibi olmas, kadnlar farkl bir nedenle hastaneye bavursa bile altta yatan sorunun iddet kaynakl olabilecei unutulmamas gereken bir konudur.

Anahtar Kelimeler: Kadna Ynelik iddet, Gebelik, Hemirelik Bakm