SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Eray YAANAK
 


Keywords:HUKUKUN VE DII: HUKUK KM KMDEN KORUR?
 
Bu almada, iddet ve buna bal olarak ortaya kan atklar hukuk araclyla gidermeye alan politik tutumlara ikin elikileri hem tek bireyin hem de bir btn olarak toplumun hak talepleri zerinden ele alacak ve bizatihi bu politik tutumlarn hem tek bireyde hem de toplumun tamamnda hukuk araclyla yaratlan iselletirilmi bir egemenlik/iktidar iddeti yarattn ileri sreceim. iddet, trleri ve onu uygulama aralarnn deikenlii bir yana, adaleti aran ykc, iradi bir eylem biimidir. iddet ve adalet arasnda, iddet eyleminin iradi olduu durumlarda, hukuku eitler arasndaki ilikiler bakmndan dzenleyen etik bir talep vardr. Bu talep, kendini, hem tek bireyin hem de toplumun hak talebi olarak ortaya koyar. Ne var ki bu talep, ayn zamanda, hak talebini tekil ile btn arasnda bir gerilime dntrr. Bu gerilim ise hukuku iktidarn meru iddet aracna haline getirerek, bir politik btnde, ierisi ve dars olarak kategoriletirilebilecek bir atma alan yaratr. Bu atma alannn tam olarak ortaya kt yer ise, hukukun, ona tabi olma bakmndan, gvencesizlik ve gvensizlik hissini ortaya kard yerdir. Hukuk paradigmasnn iinde olanlar hukuku soyut bir gvence olarak duyumsarlarken, kendilerini, ayn zamanda, onun araclyla karlaabilecekleri, -hukuk kendisinin koruyucusu olarak, kar gelinebilecek bir ey olma dncesini dlar-, iddetin maduru olarak da konumlandrrlar. nk, aslnda, herkes, gvence altna alnan eyin iktidar araclyla kullanlan yasal iddet olduunu bilir. Darda olanlar ise gebelerdir. Onlar, tanmlanamaz bir yn, skartalar, gzden karlabilir olanlar olarak, hukuka bal adalet talebinin znesi olamazlar; ve dolaysyla onlar etik buyruun talep ettii eitlik idesinin, ki bu en geni anlamyla insan onurudur, paras olarak grlmezler. Bu alma, dolaysyla, akn bir kategori olarak bizatihi hukukun, insani varoluu kesintiye uratan bir iddet unsuru olarak konumlandrlp konumlandrlamayacan hukukun politikayla ilikisi bakmndan inceleyecektir. ORCID NO: 0000-0001-7822-7510

Anahtar Kelimeler: Hukuk, Hukuk ve iddet, Yasal iddet, Eitlik, Adalet talebi