BİLDİRİ DETAY

Bülent ŞEN
ÇOCUĞUN İYİLİK HALİ: BOŞANMA DAVALARINDA EBEVEYNLİK PLANININ ÖNEMİ
 
Dünyada ve ülkemizde boşanma oranları giderek artmaktadır. Ülkemizde 2017 yılında evlenen çiftlerin sayısı 569.459, aynı yıl içerisinde boşanan çiftlerin sayısı ise 128,411 olarak tespit edilmiştir. On yıl önce, 2007 yılında evlenen çiftlerin sayısı 638.311, aynı yıl içerisinde boşanan çiftlerin sayısı ise 94.219 olduğu görülmektedir (TÜİK, 2018). 2007-2017 tarihleri arasında boşanan çiftlerin sayısı 1 milyon 218 bin 458 olarak hesaplanmaktadır. Boşanan çiftlerin ortalama bir çocuğu olduğu göz önüne alındığında boşanmalardan etkilenen çocukların biyopsikososyal iyilik halleri için gerek hukuki gerekse sosyal hizmet açısından önleyici-koruyucu ve tedavi edici faaliyetlerin planlanması ve uygulanmasına ihtiyaç olduğu görülmektedir. Boşanma kararından çocukların daha çok psikolojik olarak etkilendiği ve eşlerin bu durumun önemini kızgınlıkla verdikleri boşanma kararı sürecinde yeterince değerlendiremedikleri görülmektedir. Çocuk Hakları Sözleşmesinin 3. madde 1. bendine göre; “Çocuğu ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocuğun yararı temel düşüncedir”. Çocuğun iyilik haline ulaşılması, onun ihmalden, kötü muameleden uzak ve tam güven içerisinde bulunması anlamına gelmektedir. Çocuğun iyilik halinin oluşturulması ve devamı için boşanma dava kararları mutlaka ayrıntılı ebeveynlik planlarını kapsamalıdır. Bir ebeveynlik planında asgari olması gereken ana başlıklar; yaşam düzenlemeleri ve ebeveynlik programları, konut değerlendirmeleri, coğrafi değerlendirmeler, ortak şehirden ayrılma durumu, çocukla kişisel görüşme günlerinin düzenlenmesi, çocukla tatil, bayram ve özel günlerin düzenlenmesi, büyük ebeveynler ve geniş aile ile görüşme, sağlık hizmeti, özel ihtiyaçları olan çocuklar (engelli, süreğen hastalığı olan), eğitim, müfredat dışı etkinlikler, din, kültürel etkinlikler, seyahat, ebeveynler arası iletişim, ebeveynlik planında değişiklik yapma, problemlerin çözümü, boşanma uyum programlarına katılım ve diğer ebeveynlik konuları olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, İyilik Hali, Boşanma, Boşanma Davası, Ebeveynlik Planı, Sosyal Hizmet 


Keywords: