BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayhan AYTAÇ, Ali Serdar YÜCEL, Mihalis KUYUCU, Murat KORKMAZ
TÜRKİYE’DE KADIN İSTİHDAMI VE MEDYA YANSIMALARI
 
Gelişmiş dünya ülkelerinde kadına yönelik istihdam uygulamalarının oldukça ileri seviyede olduğu görmekteyiz. Oysaki gelişmekte ve geri kalmış dünya ülkelerinde durum bunun tam tersidir. Ayrıca kadın erkek ayrımı veya diğer adıyla cinsiyet ayrımcılığının da yoğun olduğunu bilinen diğer bir gerçektir. Bu tip dünya ülkelerinde birçok sektörde kadın erkek eşitliğinden söz etmek imkânsız olmakla birlikte, yine birçok alanda erkek egemen alanlar olduğunu da söylemeden geçemeyiz. Bu alanları çok farklı sektör ve boyutlar altında toplayabiliriz. Türkiye’de en fazla görülen bu eşitsizliğin siyaset, ağır sanayi, savunma sanayi ve diğer birçok farklı alanı örnek gösterebiliriz. Bir diğer bakış açısı ise gelişmekte ya da geri kalmış diğer dünya ülkelerinde ise kadın istihdamının oldukça az hatta yok denecek kadar yetersiz olduğu da farklı yansıyan gerçekler arasındadır. Yine oldukça önemli olan bir husus ise gelişmekte olan ve geri kalmış dünya ülkelerindeki cinsiyet ayrımı ve kadına yönelik uygulanan haksız yaptırımlardır. Bunlar kadına yönelik şiddet olarak nitelendirilen, farklı şiddet boyutları altında toplanan gerçeklerdir. Türkiye’de gelişmekte olan diğer dünya ülkeleri gibi kadın istihdamına yeteri kadar önem göstermeyen ülkeler arasında yer almaktadır. Her ne kadar kadına yönelik istihdam ve diğer kamusal uygulamalar kadın lehine görünüyor olsa da gerçekte bu durumun hiçte öyle olmadığını açıkça ifade edebiliriz. Son yıllarda yaşanan ekonomik krizler, kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet, kadına yönelik haksız uygulamalar ve özellikle COVID 19 PANDEMİ sürecinde istihdamı en fazla azalan grup içerisinde kadınların yer aldığını açıkça ifade edebiliriz. Bu çalışmamızda Türkiye’de yaşanan kadın istihdam sorununun son yıllarda yansıyan medya yüzünü incelemeye çalıştık. Çalışmamız bir literatür derlemesi ve medya araştırması olarak da değerlendirilebilir. Çalışmada son yıllarda meydana gelen istihdam sorunları içerisinde yer alan kadın sorunsalına bir bakış açısı oluşturup kadına yönelik uygulanan bir farklı şiddet boyutlarından olan ekonomik şiddet ile çalışmayı bütünleştirmeye çalıştık. Araştırma sonrasında sonuç olarak Türkiye’de kadın erkek eşitsizliğinin halen sürdüğü, cinsiyet ayrımcılığının ve kadın istihdamının Türkiye açısından bir sorun olarak sürecini devam ettirdiğini, kadına yönelik uygulanan şiddet boyutlarının ise halen sürdüğünü saptamış bulunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Yönetim, İstihdam, İş Gücü, Ekonomi, Medya, İletişim



 


Keywords: