BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Osman Tayyar ÇELİK, Rukiye ARSLAN, Mehmet SAĞLAM
TÜRKİYE’DE EVLENME VE BOŞANMA İSTATİSTİKLERİNE GENEL BAKIŞ
 
Aile, bütün bireyleri ile birlikte anlam kazanan ve her bireyinin birlikte uyumu ile değerlenen en önemli sosyal yapıdır. Hem ebeveynler hem de ailenin üyesi olan çocuklar açısından ailenin sosyal, duygusal, biyolojik birçok işlevi bulunmaktadır. Ailenin bu özelliğinin korunması bazen sağlanamıyor ve ebeveynler aile birlikteliğini boşanma ile sonuçlandırıyor. Türkiye’de ailenin oluşması ve boşanma olayları zaman içerisinde değişkenlik gösteren bir seyir izlemektedir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınladığı veriler incelendiğinde son 20 yılda; evlenme sayısının 544322’den 487270’e düştüğü, kaba evlenme hızının ise binde 8,35’ten 5,84’e inerek önemli bir düşüş meydana gelmiştir. Evlenme sayısı ve kaba evlenme hızındaki düşüşün yanında ortalama ilk evlenme yaşının yıllar içerisinde erkeklerde son 15 yılda 26,5’den 27,9’a kadınlarda ise 23,2’den 25,1’e yükselerek sürekli artış gösterdiği belirlenmiştir. Boşanma oranlarında ise sayısal olarak 91994’den 135022’ye yükselirken, oransal bu artışın kaba boşanma hızında binde 1,41’den 1,62’ye yükseldiği görülmektedir. Aynı zamanda boşanma oranlarındaki evlilik sürelerinin de istatistiksel olarak farklılaştığı ve toplam boşanmalar içerisinde özellikle ilk 5 yılda gerçekleşen boşanma sayısının dikkat çekici boyutta olduğu görülmektedir. Son 20 yılda evlenme sayıları, ortalama ilk evlenme yaşı ve boşanma oranları dikkate alındığında Türkiye’de aile kurumunun oluşumu ve korunması açısından ciddi bir risk oluştuğu değerlendirilmektedir. Bu veriler dikkate alınarak aile politikalarının gözden geçirilmesi, evlilik öncesi ve evlilik sonrası destek hizmetlerinin sunulması önemli bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Evlenme, Evlenme Yaşı, Boşanma 


Keywords: