BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Bekir Barış CİHAN
SPOR, ŞİDDET VE SALDIRGANLIK
 
Son yıllarda toplumun huzurunu tehdit eden sıradan bir olaya dönüşen spor sahalarındaki şiddet, sportif müsabakaların seyir zevkini terör ve trajediye dönüştürmektedir. Sporu yapanların, seyirci veya taraftarların, bireysel ya da sosyal nedenlerle bu amaçları görmezlikten gelmeleri, saptırmaları, kötüye kullanmaları, spor ortamlarını savaş alanlarına dönüştürebilmektedir. Bu denli önemli bir olgu olan spor, şiddet ve saldırganlık kavramları için araştırmamızda derleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmalar; DergiPark, Pubmed, Google Akademik, Web of Science veri tabanları kullanılarak taranmıştır. Arama sırasında “sporda saldırganlık”, “sporda şiddet” ve “ spor ve öfke”, anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Sporda saldırganlık ve şiddet ile ilgili yapıyı inceleyen çalışmalar derlemeye dahil edilmiştir. Sonuç olarak, Sporda yaşanan şiddet olaylarının birçok kaynağı vardır. Bunları; oynanan oyunun özelliği, sporcular, hakem, spor yöneticileri, tribün liderleri, antrenörler, taraftarlar, yazılı ve görsel medya olarak sıralayabiliriz. Günümüzde sporcuların maç sırasında artan saldırgan tavırları, özellikle erkek seyircilerin spor müsabakalarını zevkle seyretme oranlarını yükseltmektedir. Sporda şiddete yol açan nedenler sosyolojik açıdan da değerlendirilmektedir. Şiddet toplumsal normların altında sapmalar içerdiği zaman yasa dışı olarak sınıflandırılır ve ciddi bir şekilde cezalandırılır. Saldırganlığın doğasını içgüdü ve dürtü olarak açıklayan kuramcılara göre saldırgan davranışlar, doğuştan var olan ve dürtü mekanizmasının içsel biçimde uyarılmaları sonucu ortaya çıkar. Bu kuramlara göre saldırganlık, sürekli biçimde organizmada biriken bir enerjidir. Çalışmanın alana fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Spor, Saldırganlık, Şiddet 


Keywords: