BİLDİRİ DETAY

Murat DARÇIN
KENDİNE YÖNELİK ŞİDDET OLARAK İNTİHAR VE İNTİHAR GİRİŞİMLERİNİN ANALİZİ: KIRSAL KESİM ÖRNEĞİ
 
Giriş: Her ne kadar bireysel ruh sağlığını etkileyen bir davranış gibi görünse de, hem kişinin bulunduğu ve yaşadığı çevreyi hem de toplumsal düzeni derinden etkileyen intihar ve intihar girişimleri aileleri, toplumları ve tüm ülkeleri yaralayan ve geride kalan insanlar üzerinde uzun süreli etkileri olan bir trajedidir. İntihar girişimleri, bireyin hayatına son vermek ya da kendine zarar vermek amacıyla gerçekleştirdiği intihara yönelik, ölümcül olmayan tüm istemli girişimleri içermektedir. Kişinin amacının bilincinde ve değişik derecelerde ölümcül amaçlı olarak kendine zarar vermesi olarak tanımlanan intiharlar ise ölümle sonuçlanır. İntiharlar o derece yaygınlaşmıştır ki, her 40 saniyede bir insan dünyada bir yerlerde intihar ederek ölmektedir. Dünya genelinde her yıl 800 000 kişi intihar neticesinde hayatına son vermekte olup; intiharların% 79'u düşük ve orta gelirli ülkelerde görülmektedir. İntihara teşebbüs olayları bu sayıdan çok daha fazladır. Amaç: Bu çalışma bir il kırsalı örneğinde intihar/intihara teşebbüs olaylarını inceleme yoluyla intiharı önleme çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla yapılmıştır. Gereç-Yöntem: Çalışma 2004-2014 yılları arasındaki on bir yıllık dönemi kapsamaktadır. Olaylar; raporlara dayanılarak cinsiyet, intihar şekli, olay gün-ay-saati, medeni hali ve meslek durumları göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Bulgular: İntihar vakaları erkeklerde daha çok görülmesine rağmen, kadınlar daha fazla intihar girişiminde bulunmaktadır. İntihar ve intihara teşebbüs olayları evlilerde daha yaygındır. İntihar eylemlerinin büyük çoğunluğu ası ve ateşli silahlar, intihar girişimleri de kimyasallar yoluyla gerçekleşmektedir. Sonuç: İntihar için en güçlü risk faktörü bir önceki intihar girişimidir. İntihar girişimi olduğu zaman, yeniden olması muhtemeldir. Bu nedenle, bütün intihar girişimlerini yardım çığlığı olarak ele almak gerekir. İntiharlar araçlarına erişimin kısıtlanması etkili bir önleme stratejisidir.

Anahtar Kelimeler: İntihar, intihar girişimi, kendine yönelik şiddet 


Keywords: