BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Derya ŞAHİN, Bahtışen KARTAL
KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN FARKLI BOYUTU: SİBER ŞİDDET
 
Hayatımızın bir çok yönünde kolaylık sağlayan teknolojik gelişmeler beraberinde yaşamımızı zorlaştırabilmektedir. Bu zararlı olan sonuçlarından biri de şiddet olgusunun yeni boyutu olarak siber şiddettir. Siber şiddet; “fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar veya acı ile sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan, kişilere karşı şiddete neden olmak, şiddeti kolaylaştırmak veya kişileri tehdit etmek için bilgisayar sistemlerinin kullanılmasıdır ve bireyin koşullarının, özelliklerinin veya kırılganlıklarının sömürülmesi”ni içerir. Diğer şiddet eylemlerinde olduğu gibi temelinde, şiddet uygulanan kişi üzerinde güç uygulama ve onu kontrol etme arzusunun yattığı görülmektedir. Teknolojinin ilerlemesi ve akıllı telefonların gelişmesiyle birlikte kırılgan grupta yer alan kadınlar yüksek bir oranda siber şiddete maruz kalıyor. Siber şiddetin büyüklüğü ve farklı nüfus ve topluluklardaki görülme sıklığı hakkında veriler az olsa da araştırmalar, kadınların çeşitli siber şiddet türlerine maruz kaldığını ve trolleme, cinsel şiddet, nefret söylemi, rıza dışı pornografi, e-posta sahtekarlığı,vb. formlarda kadınlara yönelik şiddetin giderek artmasına katkıda bulunduğunu göstermektedir. Ülkemizde yapılan araştırmada her 5 kadından birinin siber şiddete maruz kaldığı belirlenmiştir. Kadına yönelik siber şiddetin sıklığı ve etkileri konusunda literatür sınırlı olsa da sosyal, psikolojik, fiziksel ve ekonomik çıktıları olduğu da bildirilmektedir. Kişiler yaşadıkları şiddet türüne göre güvensizlik, kişiler arası iletişim sorunları ve çatışma, öfke, üzüntü, eğitim ve istihdama erişim sorunlarından suça yönelmeye varan çeşitli sorunlara neden olabilmektedir, Bu çalışmada kadınların maruz kaldıkları dijital şiddet üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kadına yönelik şiddet, dijital şiddet, siber şiddet 


Keywords: