BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esra KÖTEN
KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE TWITTER’DA ADALET ARAYIŞI
 
Kadın cinayetleri, kadına yönelik erkek şiddetinin en görünen ve yıkıcı alt türünü oluşturmaktadır. Türkiye’de 2020 yılında 300 kadın cinayeti işlendiği, 171 kadınınsa şüpheli biçimde ölü bulunduğu bilinmektedir. Toplumsal cinsiyet düzeninin erkek kimliğini şiddet uygulayan olarak inşa etmesi, kadına yönelik erkek şiddetinin normalleşmesine neden olmaktadır. Buna bağlı olarak kadına yönelik şiddete karşı duyarlı toplumsal grupların ve bireylerin, adli soruşturma ve ceza süreçlerine yönelik eleştirileri artmaktadır. Sosyal medya platformları, açık ya da anonim kimliklerle bireylerin veya kuruluşların düşüncelerini ifade etmeleri, toplumsal hareketler başlatmaları ya da bunlara dahil olmaları için elverişli iletişim alanlarıdır. Bu çalışmanın amacı bir kadın cinayetinin ardından yaşanan adli süreçte ortaya çıkan bir gelişmeye Twitter kullanıcılarının verdikleri tepkilerden yola çıkarak, kadına yönelik şiddetin ve adaletin işleyişinin nasıl algılandığını ortaya koymaktır. Bu kapsamda 5 Şubat 2021 tarihinde #aleynacakiricinadalet etiketiyle atılan bin tweete içerik analizi uygulanmıştır. Çalışmanın bulguları adaletin işleyişine yönelik olumsuz eleştirilerin yoğun olduğunu göstermektedir; bu eleştiriler adalet sisteminin tarafsız olmayışı, yavaş işleyişi, atılan adımların gecikmesi, gerekli işlemlerin yapılmaması ve başka veya hafif suçlarla ilişkilendirilen kişilerin yargılanma süreçleriyle karşılaştırmaları içermektedir. Bununla ilişkili olarak bir diğer bulgu, konuyla ilgili mevcut gelişmelerin sosyal medya kullanıcılarının mücadelesi ile gerçekleştiği düşüncesinin egemen oluşudur; bu kapsamda ağır ceza talepleri ve bundan sonraki sürecin takip edileceği yinelenmektedir. Bununla beraber, adaletin yerini bulacağına yönelik umudun umutsuzluktan daha fazla olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Şiddet, Adalet, Kadın Cinayetleri, Sosyal Medya 


Keywords: