BİLDİRİ PROGRAMI

KONFERANS PROGRAMI/CONFERENCE PROGRAM

 

AÇILIŞ/OPENING

10 ARALIK/DECEMBER 2018

 

KAYIT/REGISTRATION : 09:00 -16:30

 

09:00 – 09:15

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı/Respect and National Anthem

 

Açılış Konuşması/Opening Speech

Prof. Dr. Emine DEMİRAY

Konferans Başkanı (Chair of Conference)

 

DAVETLİ KONUŞMACILAR/INVITED SPEAKERS

09:30 – 12:00

 

OTURUM BAŞKANI/HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Ahmet F. ÖZOK

 

Prof. Dr. Serpil AYTAÇ

Prof. Dr. Tanju SÜRMELİ

Prof. Dr. Veysel BOZKURT

Prof. Dr. Alev AKDOĞAN KAYMAZ

 

 

ÖĞLE YEMEĞİ ARASI/LUNCH BREAK

12:00 – 13:00

 

 

 

 

SÖZEL OTURUMLAR /ORAL PRESENTATIONS

 

OTURUM /SESSION                                     : 1

Tarih ve Saat/Date and Time            : 10.12.2018 – 13:00 – 15:00

Salon A/Saloon A                           

Oturum Başkanı(Head of Session) : Dr. Öğr. Üyesi – Bülent ŞEN

 

Abdurrahman Cahid ÖRENGÜL

DİKKAT EKSIKLIĞI HIPERAKTIVITE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA ZORBALIK

Bülent Devrim AKÇAY

TÜRKİYE’DE SON BEŞ YILDA PSİKİYATRİ ALANINDA SALDIRGANLIK İLE İLGİLİ YAPILAN TIPTA UZMANLIK TEZLERİNİN SİSTEMATİK İNCELEMESİ

Bülent ŞEN

ÇOCUĞUN İYİLİK HALİ: BOŞANMA DAVALARINDA EBEVEYNLİK PLANININ ÖNEMİ

Duygu AKÇAY

TÜRKİYE’DE SON ON YILDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİNDE BİLGİSAYAR OYUNLARININ SALDIRGANLIK DAVRANIŞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ: SİSTEMATİK DERLEME

Elif ÖZSOY, Zeynep Belma GÖLGE

KADINA YÖNELİK YAKIN PARTNER/EŞ ŞİDDETİ İLE YETİŞKİN BAĞLANMA STİLLERİ VE TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Hande ŞAHİN, Kübra ARSLAN

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇİFTLER ARASI ŞİDDETİ KABUL DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Sinem SALAR, Hülya KAYIHAN

ŞİDDET GÖRMÜŞ KADINLARDA ERGOTERAPİNİN VE ROL YETERLİĞİNE ETKİSİ

Nurgül CERTEL

BİR SAVAŞ SİLAHI OLARAK CİNSEL ŞİDDET

 

 

 

OTURUM /SESSION                                     : 2

Tarih ve Saat/Date and Time            : 10.12.2018 – 13:00 – 15:00

Salon B/Saloon B    

Oturum Başkanı(Head of Session) : Doç. Dr. Murat DARÇIN

Işıl IŞIK, Güliz DİRİMEN ARIKAN, Volkan AYAZ, Işılay CAN

AKADEMİK YAŞAMDA SİBER ZORBALIK

Kübra ARSLAN, Hande ŞAHİN 

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN AİLE İÇİ ŞİDDETE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Nalan AKIŞ, Nimet HAŞIL KORKMAZ, Eylül Petek TANERİ, Güven ÖZKAYA, Ediz GÜNEY

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE FLÖRT ŞİDDETİ

Nermin TAŞKALE

YAKIN İLİŞKİ ŞİDDETİ MAĞDURU EVLİ KADINLARIN EVLİLİĞİ BİTİRME EĞİLİMLERİ VE İLİŞKİYİ SÜRDÜRME GEREKÇELERİ

Sinem EROĞLU, Bilgen ARIKAN, Hilal KARA

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMA ALANLARINDA ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMLARI VE ŞİDDETE YÖNELİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Songül DURAN

KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETTE HEMŞİRENİN ROLÜ

Songül DURAN, Selma TEPEHAN ERASLAN

KADINA YÖNELİK ŞİDDET: ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KADINLARIN BUNUNLA BAŞ ETME YÖNTEMLERİ

Murat DARÇIN

KENDİNE YÖNELİK ŞİDDET OLARAK İNTİHAR VE İNTİHAR GİRİŞİMLERİNİN ANALİZİ: KIRSAL KESİM ÖRNEĞİ

Murat DARÇIN

TRAFİK VE ŞİDDET KAYNAKLI ÖLÜMLER ARASINDAKİ İLİŞKİ

Murat DARÇIN

KIRSAL KESİM ÖRNEĞİNDE KASTEN ÖLDÜRME SUÇLARININ ANALİZİ

 

 

 

 

 

OTURUM /SESSION                                     : 3

Tarih ve Saat/Date and Time            : 10.12.2018 – 13:00 – 15:00

Salon C/Saloon C    

Oturum Başkanı(Head of Session) : Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Oktay KIZAR, Ali Serdar YÜCEL

SPORDA BÖLGESEL MİLLİYETÇİLİK ALGISININ SPORDAKİ ŞİDDET ALGISINA YANSIMASI

Havva KAÇAN SOFTA

ERGENLERDE, ÖFKE, ŞİDDET VE HEMŞİRELİK

Havva KAÇAN SOFTA

ENGELLİ ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET VE HEMŞİRELİK

Havva KAÇAN SOFTA

FARKLI ÖRGÜTSEL KURUMLARDA ÇALIŞANLARIN PSİKOLOJİK ŞİDDET (MOBBİNG)DURUMLARI

Fernando BOLANOS

RISK BEHAVIORS IN YOUNG WOMEN AND MEN AS OBJECT OF STUDY

Ali Serdar YÜCEL, Murat KORKMAZ, Gülten HERGÜNER, Çetin YAMAN, Havva KAÇAN SOFTA 

TÜRK SPOR DÜNYASINDA 15 TEMMUZ YANSIMASI: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

Ali Serdar YÜCEL, Bengü ŞEKEROĞLU Tuba Fatma KARADAĞ

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL İŞ STRES DÜZEYLERİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Zeynep DEMİRCİ

FRANSA BANLİYÖLERİNDE ŞİDDETİN GÖRÜNÜMLERİ

Zeynep DEMİRCİ

AVRUPA'DA SEMBOLİK ŞİDDET VE GÖÇMENLER

Özgür KARATAŞ, Mustafa Levent BİÇER, Ali Serdar YÜCEL

TARAFTARLARIN SALDIRGAN DAVRANIŞLAR SERGİLEMESİNDE GAZETE MANŞETLERİNİN ETKİSİ

 

 

 

 

 

 

POSTER SUNUMLAR/POSTER PRESENTATIONS

 

OTURUM /SESSION                       : Poster Sunumlar/Poster Presantations

Saat ve Tarih                        : 10.12.2018 – 13:30 – 17:30

Salon  / Fuaye Alanı

Oturum Başkanları               : Prof. Dr. Emine DEMİRAY

 

Brajan MİJATOVİC, Bogdana BACİC, Petrija BOJEVİC

RELATIONSHIP BETWEEN DOMESTIC VIOLENCE AND ADULT TRAUMA

Saahira AL-ADEL, Rafeeda EL-ZAMAN

CHILDREN WHO HAVE WITNESSED THE PARTNER VIOLENCE: HOW TO TALK TO OTHER PEOPLE ABOUT VIOLENCE

Paulin MUANKO, Claudine MAELA

CONFLICT MANAGEMENT IN CITY GROUPS: THE ATTITUDE OF YOUNG PEOPLE TOWARDS GUN VIOLENCE

Marco SCHMITZ, Ursula WOLFF, Susanne KLEIN

THE EFFECT OF FAMILY FACTORS AND DYNAMICS ON THE VIOLENCE APPLIED BY INDIVIDUALS IN THE RELATIONSHIP AND DATING PHASE

Zulkarnain BİN OMAR, Masayu BİNTİ SELAMAT

THE ROLE OF SHAME IN PEER BULLYING AND MENTAL HEALTH INFERENCES

Radu PLESCA, Igor MUSTEATA, Alexandr POSTICA

THE RELATION BETWEEN ALCOHOL COMSUMPTION OF MOLDOVAN UNIVERSITY STUDENTS AND CHILD ABUSE