SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Burcu TERTEMZ, Fatmanur ENGL
 


Keywords:TRKYE'DE LGBT KMLKLERNE LKN TOPLUMSAL ALGININ VE KABULN DEERLENDRLMES
 
Yaama hakk, kiinin en temel hakkdr ve dier btn haklarn kullanlabilmesi bu hakka baldr. erisinde bulunduumuz toplumda dil, din, rk, inan, mezhep farkllklarnn olmasna ve bu farkllklarn istisnai durumlar dnda yaama hakkna engel bir durumu sz konusu olmamasna ramen cinsellik ya da cinsiyet kavram konusunda ayn tolerans gsterilmemektedir. Dini ve ahlaki retiler sebebi ile toplumun byk bir kesimde homofobinin yaygn bir gr olduu dnlmektedir. Cinsel ynelimi ya da kimlii farkl olan kiiler toplum tarafndan zaman zaman psikolojik, toplumsal ve fiziksel iddete maruz kalabilmektedir. Haberler ve eitli aratrmalar nda yaanan bu iddetin kayna psikolojik, ahlaki, dini ve hukuki bir dizi nedene balanabilmekte ve bu iddetin boyutu birok kez lme kadar varabilmektedir. Trk medeni kanununda da cinsel kimlik ya da cinsel ynelim ifadeleri kabul grmemekte ve yer almamaktadr. Yasal sebepten tr Trkiye de ecinsel kiilerin birliktelikleri yasal olarak tannmamaktadr. Ecinselliin Eski Msrllar, Smerliler ve Hititlere kadar uzandn gsteren kaynaklarn varl olmasna ramen Avrupa toplumlarnda bile kabul edilmesi zaman almtr. Trkiyede ise 1900l yllarda rgtlenme eklinde varln gstermeye balayan LGBT zellikle 2000li yllarla daha ok bilinmeye balanmtr. Bu aratrma, LGBT kavramnn toplum tarafndan ne lde bilindiini, LGBT bireylerin toplum tarafndan ne lde kabul grdklerini, nasl alglandn ve LGTB bireylere ynelik toplumsal dlayc tutumun varln lmeye almaktadr. Aratrmada nicel aratrma yntemine ait anket teknii kullanlmtr. Kartopu rnekleme teknii kullanlarak toplam 100 kiiye anket uygulanmtr. almann sonucunda cinsel kimliin zaman ierisinde deiebilecei, ankete katlan kiilerin ounluunun pozitif ya da negatif cinsel ayrmcla maruz kald, LGBT bir bireyle tanmaktan, arkadalk kurmaktan ya da aile bireyi olmasndan rahatsz olabilecekleri, LGBT bireylerin tedavi edilmeleri gerektii, sosyal medyann etkisi ile ocuklara olumsuz rnek olabilecei gibi sonular elde edilmitir.

Anahtar Kelimeler: LGBT, Homofobi, Toplumsal iddet, Cinsiyet