SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Gamze BLGL, Seda TEK SEVNDK
 


Keywords:SBER TRAVMA
 
Ama: Aratrma, hemirelik blm rencilerinin siber gvenlik alg ve eylem dzeylerinin, sosyal medya kullanclar iin ikincil travmatik stres dzeyleri ile ilikisinin belirlenmesi amacyla yrtlmtr. Yntem: Tanmlayc ve iliki arayc desendeki aratrmann evrenini Mula Stk Koman niversitesi Fethiye Salk Bilimleri Fakltesi Hemirelik Blmnde renim gren 640 renci oluturmutur. Aratrma, gnll 411 renci ile tamamlanmtr. Veri toplama formu, Sosyodemografik Bilgi Formu, Siber Gvenlik lei (SG) ve Sosyal Medya Kullanclar in kincil Travmatik Stres lei (SMKTS)nden olumutur. Verilerin analizinde SPSS.22 program kullanlmtr. Tanmlayc istatistik analizleri, normal dalm gsteren gruplar arasndaki farkllkta Varyans Analizi ve T-Testi, deikenler arasndaki ilikiler iin Pearson Korelasyonu kullanlmtr. Bulgular: rencilerin ya ortalamasnn 21,42,089 olduu, %63,3nn kadn, %36,7sinin erkek olduu, %8inin sosyal medyay gnlk 1 saatten az, %43,1inin gnde 1-3 saat, %48,9unun ise 3 saatten fazla kulland belirlenmitir. rencilerin %94,4nn sosyal medya, %78,1inin alveri, %77,6snn aratrma- ders, %73,9unun dizi- film, %69,8inin mobil bankaclk ilemleri, %44,5inin oyun, %0,4nn haberler iin internet kulland belirlenmitir. rencilerin SMKTS yeniden yaama alt lek puan 12,964,45, kanma alt lek puan 17,995,79, uyarlma alt lek puan 12,794,56, SMKTS toplam puan 43,7413,89 olarak belirlenmitir. rencilerin SG gizlilik alt lek puan 11,403,41, kontrol alt lek puan, 19,325,53, btnlk alt lek puan 14,233,20, geerlik alt lek puan 18,055,55, eriilebilirlik alt lek puan 12,603,48, fayda alt lek puan 9,783,03 ve SG toplam puan 85,3914,99 olarak belirlenmitir. SMKTS toplam puan ile, SG toplam puan (p=0,007,r=0,133) arasnda anlaml bir iliki olduu belirlenmitir. Sonu: Hemirelik rencilerinin siber gvenlik alg ve eylem dzeylerinin, sosyal medya kullanclar iin ikincil travmatik stres dzeyleri ile ilikili olduu saptanmtr. ORCID NO: 0000-0002-1310-5384

Anahtar Kelimeler: Siber Gvenlik, Sosyal Medya, kincil Travmatik Stres, Hemirelik rencileri