SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Baki Burak ACIL
 


Keywords:SANATTA DDET: ALIMLAYICININ KIKIRTILMASI
 
Farkl motivasyonlara sahip sanatlar tarafndan iddetin zaman zaman bir ara ya da bir imge olarak kullanlmas, kimi ilerde sanat eserleri almlayclarla buluurken iddetin olanaklarndan yararlanlmas gibi retim biimlerine ek olarak, baz sanat akmlarnda iddetin bir ifade yntemi, tekrar eden bir ara olarak da kullanld grlmektedir. Bu akmlar, beslendii/kartnda konumland toplumsal-siyasal dzenlerle birlikte ele alndnda bir yntem olarak iddetle nasl bir tarihsellik ierisinde kesitikleri ortaya konulabilir. iddet ile dans eden bu retimler, Trkeye nc sanat olarak evrilen avangart sanat (yeniliki deerler barndran), protest sanat (muhalif konumlanmac), Trkeye kar sanat olarak evrilen anti-art gibi sanatn icra edilme biim ve yntemlerine dair farkl konumlanlar ile ne kan at kavramlar altnda ele alnabilecei gibi Ftrizm (1909-1918), Dadaizm (1916-1923), Fluxus (1960-70ler) gibi younluklar belirli zamansal dnemlerle snrl ve manifestolar ile ortak durular belirlenmi sanat akmlar zerinden de okunabilir. iddete gz krpan bu sanatsal retimlerde, iddet sanatsal retimin biim ve yntemlerinde ortaya kan duygusal/politik tutumlarn bir davurumu olarak kendine yer bulduundan bu ilikilerin, bu nedenselliin izi srlmtr. Bu almada daha ok almlaycya kar reticilerden doru planlanm politik bir tutumun sz konusu olduu, verili politik ortama dair almlaycnn konumlan, varoluu ile ilgili reticilerin eitli tasarruflarda bulunduu durumlara, olaylara, sanatlara odaklanacam. Bunlara odaklanrken bahsi geen kiilerin, gruplarn ya da akmlarda sadece almlaycnn kkrtld rnekleri ele alarak bu kiilerin, gruplarn ya da akmlarn arasnda tarihsel bir birikim, iliki, yaklam kurulup kurulamayacann izlerini sreceim. ORCID NO: 0000-0002-9311-7325

Anahtar Kelimeler: iddet, Sanat, Dadaizm, Sitasyonist Enternasyonal, Kar Sanat