SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Hacer TAKIRAN TEPE
 


Keywords:EBEVEYN MARFETYLE OCUKLARDA GRLEN SENDROMLAR: SARSILMI BEBEK, MUNCHAUSEN BY PROXY VE EBEVEYNE YABANCILAMA
 
ocukluk dnemi, yaam dngs ierisinde insan yaamn olumlu ya da olumsuz etkileyebilecek deneyimlerle dolu bir yaam dnemidir. Bu dnemde ocuun karlaabilecei ve tm yaamn olumsuz etkileyebilecek hatta bazen yaam tehdit edebilecek risklerden biri de ocuun ihmale ya da istismara maruz kalmasdr. ocuun maruz kald ihmal ve istismarn en yaygn ve rseleyici olduu durumlar ise genellikle aile ierisinde gerekletii durumlardr. Aile ortam ierisinde ve ebeveynler tarafndan da gerekletirilen ihmal ve istismarn fiziksel, duygusal ve cinsel boyutlar bulunmaktadr. Literatrde ska yer bulan bu istismar ve ihmal trleri arasnda az bilinen, grnrl ve yaygnl grece daha az tespit edilebilmi olan fakat olduka olumsuz etkilere sahip baz zel istismar formlar da bulunmaktadr. Sarslm bebek sendromu, munchausen by proxy sendromu (bakm verenin yapay bozukluu) ve ebeveyne yabanclama sendromu gibi durumlar ebeveyn marifetiyle ocuklarda grlen sendromlardr. Bu istismar trleri az bilinirlikleri sebebiyle gzden kaabilmekte ya da bir istismar biimi olarak deerlendirilmemektedir. Sebep ve sonular asndan eitli benzerlikler ve farkllklar ieren bu tr istismar formlarna ilikin toplumsal farkndaln arttrlmas yaanan istismarn grnrl, fark edilmesi, aa karlmas, btncl yaklamlar ve mdahalelerde bulunabilmesi asndan olduka nemlidir. zellikle adalet, salk, eitim ve sosyal hizmetler gibi farkl alanlarda ocuklarla alan meslek elemanlarnn istismarn bu zel formlarna ynelik gelitirecekleri farkndalk ile koruyucu-nleyici, iyiletirici ve rehabilite edici hizmetlerin ocuklarn stn yarar gzetilerek verilmesi mmkn olabilecektir. ORCID NO: 0000-0002-1500-6582

Anahtar Kelimeler: ocuk hmal ve stismar, Ebeveyne Yabanclama Sendromu, Munchausen By Proxy Sendromu, Sarslm Bebek Sendromu