SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Bediye zta, Elif Gezginci
 


Keywords:CERRAH BRMLERDE ALIAN HEMRELERN LETM BECERLER LE DDETE MARUZ KALMA DURUMLARININ NCELENMES
 
Ama: Bu almada cerrahi birimlerde alan hemirelerin iletiim becerileri ile iddete maruz kalma durumlarnn belirlenmesi amalanmtr. Yntem: Tanmlayc nitelikteki bu alma, kolayda ve kartopu rnekleme yntemleri kullanlarak cerrahi birimlerde alan toplam 204 hemire ile evrim-ii yrtlmtr. Verilerin toplanmasnda tanmlayc zellikler formu, iddete maruziyet durumlarnn sorguland bir form ve Salk alanlarna Ynelik letiim Becerileri lei (HP-CSS-TR) kullanlmtr. Bulgular: Bu aratrmaya katlan hemirelerin ya ortalamas 34,797,98 yldr. Katlmclarn %56,4 cerrahi klinikte, %25i cerrahi youn bakmda ve %18,6s ise ameliyathanede almaktayd ve cerrahi birimde alma sresi ortalamas 7,546,71 yldr. Hemirelerin %78,9unun szel iddete maruz kald ve maruziyetin en yksek oranda (%58,4) hasta yaknlar tarafndan gerekletirildii belirlenmitir. Hemirelerin fiziksel iddete ise %5,4 orannda ve en yksek oranda (%72,7) hastalar tarafndan gerekletirildii, %76snn psikolojik iddete maruz kald ve psikolojik iddetin en yksek oranda (%77,4) st dzeyde olan alanlar tarafndan gerekletirildii belirlenmitir. Hemirelerin Salk alanlarna Ynelik letiim Becerileri leinden aldklar toplam puan 93,617,40dr. Hemirelerin tanmlayc zellikleri ile Salk alanlarna Ynelik letiim Becerileri lei toplam puan arasnda istatistiksel olarak anlaml fark saptanmazken (p>0,05), szel iddete maruz kalma durumlar ile lek toplam puan arasnda istatistiksel olarak anlaml fark bulunmutur (p=0,001). Sonu: Bu almada cerrahi birimlerde alan hemirelerin iletiim becerileri yksek dzeyde bulunmutur. Hemirelerin byk ounluu iddete maruz kaldn ifade etmitir. iddetin nne geilmesi iin eitim programlarnn dzenlenmesinin, gerekli yasal dzenlemelerin yaplmasnn ve rgtsel kltrn gelitirilmesinin nemli olduu dnlmektedir.

Anahtar Kelimeler: cerrahi, hemire, iletiim, iddet