SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Emine ZTRK
 


Keywords:BR SU UNSURU OLARAK ALE DDETE GTREN ZHNYETN YAPISALLAMASINDA DN MERULATIRICI ETKEN M, ZMLEYC ETKEN M?
 
Aile ii iddet Yves Michaud tarafndan yle tanmlanmaktadr. Bir karlkl ilikiler ortamnda taraflardan biri veya birka dorudan veya dolayl, toplu veya dank olarak, dierlerinin bir veya birkann bedensel btnlne veya trel (ahlaki/ moral/manevi) btnlne veya mallarna veya simgesel ve sembolik-kltrel deerlerine, oran ne olursa olsun zarar verecek ekilde uygulanrsa, orada iddet vardr. Aile iddet konusuna bu tanm erevesinde yaklalacak olursa varlacak nokta udur ki, gerek psikolojik ve ekonomik iddet, gerekse fiziksel ve cinsel iddet erkek tarafndan kadnn bedensel, trel yani ahlaki/moral yahut manevi btnlne dnk zarar verici unsurlar ve tehdit unsuru ierdiinden, iddet ve dolaysyla su unsuru da iermektedir. Dolaysyla bu sunumun konusu bir su unsuru olarak aile ii iddete gtren zihniyetin yapsallamasnda dinin bu iddeti uygulayanlar tarafndan merulatrc etken olarak kullanlp kullanlmadnn, yahut dinin aile ii iddet konusunda zmleyici bir etken olup olamayacann tartlmasdr. Burada yntem olarak dkmantasyon metodu kullanlacak ve bilhassa konuyla ilgili daha nce hazrlanm olan btn literatr ve temel dini kaynaklar taranarak bir sonuca varlmaya allacaktr. Konuyla ilgili temel yaklammz, daha ziyade dinin aile ii iddet konusunda merulatrc bir etken olarak kullanld ancak dinin aile ii iddet konusunda zmleyici faktrleri de ieren bir unsur olduu ynndedir ve bu sunumda, bu iddia bilimsel olarak anlatlmaya allacaktr. Zira iddete urayan kadn daha ziyade psikolojik sorunlar yaamaktadr. Bu psikolojik sorunlar da iddet grdkleri dnem ierisinde kadnlar dine daha da yaknlatrmakta ve onlarn, dini baa kma duygularn aa karmaktadr. Konu bu erevede tartlp, ortaya konulmaya allacaktr. ORCID NO: 0000-0003-2127-7431

Anahtar Kelimeler: Aile i iddet, Din, Merulatrc Etken, zmleyici Etken