SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

zen NAM, zlem Altnta
 


Keywords:NVERSTE SALIK BLM RENCLERNN FLRT DDETNE YNELK TUTUMLARININ LLMES
 
Giri: Flrt iddeti; gen iftler arasnda kskanlk, gvensizlik gibi nedenler ile sklkla yaanmaktadr ve duygusal, fiziksel, szel veya cinsel istismar eklinde gereklemektedir. Sosyal evrenin yan sra medyada da her gn iddet haberlerine maruz kalan genlerin iddete ynelik duygu ve dnceleri ekillenebilmektedir. Bu nedenle niversite genlerinin ikili ilikilerde flrt iddetine ynelik tutumlarn deerlendirmek nem tamaktadr. Ama: Bu alma ile toplumun temsil gc yksek olan gen nfusun zellikle eitimli olanlarnn flrt iddetine ynelik tutumunu lmek amalanmtr. Salk alannda iddete urama riski yksek olan ve iddet madurlarna mdahale etme yetkisi bulunan gelecein salk alanlar olan genlerin flrt iddetine ynelik tutumlarn lmek zere; rneklem grubu niversitelerin salk blmlerinde okuyan renciler olarak belirlenmitir. Yntem: Aratrma tanmlayc bir alma olarak planlanm, evrenini 18-25 ya aras kadn ve erkek niversite rencileri, rneklemini iki vakf niversitesinin salk blmlerinde okuyan kadn ve erkek renciler oluturmutur. Verilerin toplanmasnda Kiisel Veri Formu ile Terziolu ve arkadalar tarafndan (2016) gelitirilen Flrt iddeti Tutum lei (FT) kullanlmtr. Bulgular: almaya katlan rencilerin (N:370) ; %31i (n:115) erkek, %69u kadn (n:255) ya ortalamas 20dir. almaya katlanlarn %85.7si (n:317) daha nce romantik ilikisi olduunu ifade etmitir. Flrt iddeti Tutum lei genel ortalama her iki cinsiyet iin puanlar; 4.47 (erkeklerde 4.33, kadnlarda; 4.52) olarak bulunmutur. Flrt iddeti Tutum lei alt boyutlarna bakldnda; Fiziksel iddet alt boyutundan; 4.22 puan, ekonomik iddet: 4.39, duygusal iddet: 4.41, cinsel iddet: 4.51 olarak bulunmutur. Fiziksel iddet ve ekonomik iddet puanlarnn, duygusal ve cinsel iddet puanlarna gre dk olduu bulunmutur. Sonu: Bu almann sonucunda; niversite eitimi gren gen kadn ve erkeklerin flrt iddetine kar olduklar grlmtr. Flrt iddeti tutum leinden aldklar puanlarn 4n zerinde 5e yakn olduu yani genel olarak iddete kar olduklar bulunmutur. Her iki cinsiyet iin genel iddet tutum puanlar en yksekken, fiziksel iddete ynelik tutum puanlar en dk bulunmutur. Bu da fiziksel iddete ynelik olarak Kadnlarn FT puan ortalamalar ise erkeklere gre daha yksek olup bu durum kadn rencilerin iddete kar daha fazla kart tutum sergilediklerini gstermektedir.

Anahtar Kelimeler: iddet, Flrt iddeti, iddete Ynelik Turum