SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Rukiye ARSLAN, Osman Tayyar ELK, Mehmet SALAM
 


Keywords:TRKYEDE SUA SRKLENEN OCUKLARA AT STATSTKLERE GENEL BAKI
 
En eski alardan beri var olduu bilinen ocuk sululuu zellikle 19. yzylda sanayi devrimi ile birlikte ocuklar arasnda su oranlarnn artmasyla dikkate alnmaya balanmtr. Bylelikle su ileyen ocuklarn korunmas, slah ve onlar iin uzman mahkemelerin oluturulmas dncesi ortaya kmtr. ocuklarn sua srklenme nedenleri; ocuun sahip olduu bireysel zellikler ve aile ve evresel nedenlere bal olarak eitlilik gsterebilmektedir. ocuklarn sua srklenmesinin nedenlerinin anlalmas ve bu dorultuda tedbirler alnabilmesi, sua srklenen ocuklarn zelliklerinin, sua srklenen ocuklara ait verilerin doru anlalmas nemlidir. almada dokman analizi teknii kullanlarak Trkiye statistik Kurumunun (TK) internet sitesinde yer alan Gvenlik Birimine Gelen veya Getirilen ocuk statistikleri, 2020 bal altnda ele alnan; ocuun geli nedeni, cinsiyet, ya grubu gibi nedenlerden gvenlik birimine gelen veya getirilen ocuklarn kart olay says ile ilgili verilen istatiksel veriler kullanlmtr. Elde edilen veriler frekans ve yzde gibi betimsel istatistikler ile deerlendirilmitir. Trkiye statistik Kurumunun yaynlad veriler incelendiinde 2016-2020 yllar arasnda erkek ocuklarn kz ocuklara gre sua bulama saylarnn daha fazla olduu, en fazla 15-17 ya arasndaki ocuklarn sua srklendii ve zellikle bu yalardaki erkek ocuklarna ait oranlarn dier yllarn hepsinden daha fazla olduu dikkat ekmektedir. ocuklarn geli nedenlerine bakldnda erkek ocuklarnda en ok sua srklenme nedeniyle ve kz ocuklarnn ise madur sfatyla geldii veya getirildii dikkat ekmektedir.

Anahtar Kelimeler: ocuk, Su, Sua Srklenme