SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Mehtap AKTA, Demet AKTA
 


Keywords:TOPLUMSAL CNSYET ETSZL BAKI AISIYLA KADINA YNELK DDET
 
Giri ve Ama: Bu almada, toplumsal cinsiyet eitsizlii bak asyla kadna ynelik iddete ilikin farkndalk salamak amalanmtr. iddet, insan hayatnn her aamasnda karlalabilen, bireyi ve toplumu ilgilendiren sosyal bir sorundur. Kadna ynelik iddet ise, kadnlara, sadece kadn olmalar nedeniyle uygulanan fiziksel, psiko-sosyal, ekonomik ve cinsel adan ac, znt yaratan cinsiyet eitsizliine bal tehdit, alkoyma veya zorlama gibi keyfi durumlar barndran insan haklar ihlali ve ayrmclk biimidir. Cinsiyet eitsizliine dayal bu tip ihlal/ayrmclklar kadnn aile ve toplum iinde srekli bask, smr, adaletsizlik yaamasna neden olarak, topluma ve sosyal hayata katlmalarn, gelitirmelerini engellemektedir. Dolaysyla kadna ynelik iddet, kadnlarn isizlik, yoksulluk, eitim alamama ve salk hizmetlerinden yararlanamama gibi sorunlarla kar karya kalmalarna neden olabilmektedir. Kadna ynelik iddet, yerleim yeri, yksek sosyo-ekonomik ve eitim durumuna baklmadan dnyada ve lkemizde hzl bir art gstermektedir. Dnyada her 3 kadndan 1i, Trkiyede ise kadnlarn %38i ei/partnerinden fiziksel ya da cinsel iddete grmektedir. Kadna ynelik iddetin temel kaynana bakldnda; toplumsal cinsiyet eitsizliinin ve iki cinsiyet arasnda ataerkil yapdan kken alan asimetrik g ilikisinin olduu grlmektedir. Pek ok ataerkil toplumda erkek gl, lider; kadnlar ise itaatkar, kle gibi alglanmaktadr. Bu ekilde ataerkil dzen srecek, itaat salanacak ve g dengesizliini korunacaktr. Toplumun dayatt bu rolleri kadnn iselletirmesi, iddeti kabul etmesine ve sessiz kalmasna neden olacaktr. Kadna ynelik iddeti, kltr, sosyo-ekonomik dzey, kadnn ekonomik zgrlnn olmas da etkilemektedir. Sonu olarak; Sosyal hizmet asndan, toplumsal cinsiyet eitsizlii nedeniyle kadnn farkl bir cinsiyetin tahakkm altna girmesi, baml klnmas engellenmelidir. Kadnlarn iddet karsnda yaama taleplerini gz nnde bulundurularak glenmeleri salanmaldr.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet eitsizlii, Toplumsal cinsiyet, Eitsizlik, Kadn, iddet, Kadna ynelik iddet