SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Elif Deniz KAMAZ, Pnar TEKTA
 


Keywords:SBER ZORBALIK VE MADURYET: SANAL DDETE MDAHALE
 
Siber zorbalk bir kii ya da grup tarafndan elektronik temelli iletiim aralarnn kendini savunamayan bir kurbana kar saldrgan, kastl ve tekrarl bir biimde kullanlmas olarak tanmlanmaktadr. Bilgi ve iletiim teknolojilerinin yaygn kullanmyla, geleneksel akran zorbalnn yeni bir tr olarak ortaya kan siber zorbaln yaanma skl hem ulusal hem de uluslararas alan yaznda olduka yaygndr. Siber zorbalar internet ortamnda kullanclar eitli yollar ile madur etmektedir. Siber zorbalk ve siber maduriyet oranlarnn incelendii bir meta-analiz almasnda hem siber zorbalk hem de siber maduriyet oranlar yaklak %15-16 olarak bulunmutur. Trkiyede yaplan aratrmalara gre siber zorbalk orannn %6.4 ve %47.6 arasnda deitii, siber madur olma orannn ise %5.1 ile %56 arasnda olduu grlmektedir. Siber zorbalk ve maduriyetinin yala olan ilikisini aratran alma sonularna gre siber zorbal her ya grubundan ocuk ve gencin yapt ve siber zorbala hedef olduu grlmektedir. Siber zorbal nlemek iin gelitirilen programlarn daha ok okul srecinde uyguland grlmektedir. zellikle retmen ve ebeveynlere ynelik farkndalk eitimi, ocuk ve ergenlere ynelik sorun zme becerileri eitimi ve akran desteinin siber zorbalk davrann ve maduriyetini azaltmada etkili olduu bildirilmitir. Hem siber zorbalk yapan kiiler hem de madurlar, davransal, duygusal, fiziksel, akademik, psikolojik ve kiileraras alanlarda bu zorbalk ve maduriyetten etkilenmektedirler. Bu kapsamda, riskli gruplarn tespit edilmesi, olas olumsuz sonular nleme, gerekli mdahale ve ynlendirmelerin yaplabilmesi iin salk profesyonellerinin, siber zorbalk ve maduriyete ynelik almalarda aktif rol almas gerekmektedir. (ORCID ID: 0000-0001-7630-3532, 0000-0002-0694-2782)

Anahtar Kelimeler: Siber zorbalk, siber maduriyet, sanal iddet