SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Nihal AVCI, Meltem MECD KAYDIRAK
 


Keywords:KADINA YNELK DDETN KABULLENLM BOYUTU: OBSTETRK DDET
 
Kadna ynelik iddetin bir baka boyutu olan obstetrik iddet cinsiyet temelli bir iddet tr olmann yan sra kadnlarn fiziksel ve zihinsel saln olumsuz etkileyen bir insan hakk ihlalidir. Dnya apnda salk hizmeti sunulan pek ok yerde kadnlar doum esnasnda kt muameleye maruz kalmaktadr. Bu durum kadnlarn fiziksel ve zihinsel salk durumunu olumsuz etkilemekte, kaliteli bakm alma hakkn ihlal etmektedir. Bu alma, doum srecinde ve postpartum erken dnemde obstetrik iddete maruz kalan bir kadnn duygu ve dncelerini detayl olarak irdelemek ve tm boyutlar ile obstetrik iddeti ortaya koymak amacyla olgu sunumu olarak planland. Bu almada olgunun kendi tercihleri dnda, bilgisinin olmad uygulamalara maruz kald, doum esnasnda kaba muamele grd, doum sonras dnemde ihtiya duyduu bakm hizmetini alamad grld. Olgunun maruz kald obstetrik iddet trleri, Fiziksel iddet, Yeterli Bilgilendirme Yaplmadan/Onam Alnmadan Uygulama Yaplmas, Saygszca Davranlmas, Gereken Bakmn-Tedavinin Yaplmamas eklinde temalatrld. Grme esnasnda kadnn Ben neyim ki burada? diye dndm. Zaten o olaydan sonra ok aladm neden byle oldu, neden bana sormadlar diye, Bebeimi -doduunda- grmek istemiyorum demitim ifadeleri kendini deersiz, gz ard edilmi hissettiini ve olumsuz doum deneyimi yaadn ortaya koydu. Sonu olarak gebelikte, doumda ve doum sonras dnemde kadna ynelik kabullenilmi ve normalletirilmi obstetrik iddet, kadn saln olumsuz etkileyen ciddi bir bakm sorunudur. Hemireler ve dier salk bakm profesyonelleri, obstetrik iddetin kadnlarn insan haklarnn ihlali olduunu bilmeli, obstetrik iddeti tanmaldr. Obstetrik iddeti len gvenilir aralar gelitirilmeli, obstetrik iddetin prevalansn belirlemeye ynelik almalar yaplmal ve salk tesislerinde bu tr kadna ynelik iddeti ortadan kaldracak programlar gelitirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kt muamele, Obstetrik iddet, Saygl annelik bakm