SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Aycan AHN, Elif Ayfer BALTACI YILDIZ, mran SEVL
 


Keywords:KADINA YNELK DDET VE KADINLARIN BAVURABLECE SALIK VE SOSYAL KURULULAR
 
iddet eylemi, yeni an bulac bir hastal olarak kendini gsterir. iddetin her trls ykc olmakla beraber kadna kar olan eidi bireysel ve toplumsal olarak birok sorun oluturmaktadr. iddet davran, sadece fiziksel iddet eylemini deil, szl ve psikolojik iddeti de iine alan davranlarla kasten rahatszlk ile fiziksel olarak zarar oluturma davranlarn ierir. Son zamanlarda etkisini arttrarak kendini hissettiren iddet eylemi ou aratrmacnn da alma konusu olmutur. Dnya genelinde iddet konusunda birok alma yaplmasna karn, tam bir zm yolu bulunmayan kompleks bir problem olmas sebebiyle aratrmaclarn youn ilgisini ekmitir. iddet eyleminin ok eitli sebepleri vardr. Baz uzmanlar iddetin igdsel olduunu, kimi uzmanlar ise toplumsal olduunu kabul ederler. iddet eylemine toplumumuzda en fazla maruz kalan grup kadnlar ve kz ocuklardr. Kadna ynelik iddet toplumda eitli sebeplerden tr meydana gelmektedir. iddet trlerine baktmzda toplumda en fazla fiziksel iddet eylemi kendini gstermektedir. Baz kadnlar sadece fiziksel iddet eylemine maruz kaldklarn belirtirken bazlar ise fiziksel iddetin yannda baka iddet trlerine de maruz kaldklarn belirtmilerdir. Kadnlarn yaad iddet eitleri de birbirinden farkldr. Genel olarak baktmzda en fazla iddet eidi olarak yaanan durum fiziksel iddet eylemidir. Yaanan iddet eylemi sonucunda kadnlarn bavurduu toplumsal kurulular mevcuttur. Bu makalemizde amacmz iddet eylemini tanmlamak, iddet nedenleri ve trlerini aklayabilmek ve iddet yaayan kadnlarn bavuraca toplumsal kurulular aklayabilmektir.

Anahtar Kelimeler: iddet, Kadna Ynelik iddet, iddette Bavurulacak Sosyal Kurulular