SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Goomaral DAMDINSUREN
 


Keywords:KADINA YNELK DDET: MOOLSTAN RNE
 
Kadna ynelik iddet; kltrel, corafi, dini, sosyal ve ekonomik snrlar aan ve insan haklar ihlallerinin en yaygn biimlerinden biri olan kresel bir sorundur. Kadna ynelik iddet, kadnlar sosyal ve ekonomik yaamda tam olarak yer alma haklarndan mahrum eder. Cinsiyete dayal iddet ve aile ii iddet, en yaygn ve ayn zamanda kaba bir ekilde bildirilmeyen insan haklar ihlalleridir. Moolistan toplumunda toplumsal cinsiyete dayal iddet hakknda snrl bilgi, farkndalk ve bir dereceye kadar cinsiyete dayal iddetin kabul edilmesi, kant eksikliini devam ettirebilmektedir. Madurlarn ounluunun ktye kullanm bildirmedii gerei, yardm iin snrl seeneklere ve failin deil, iddet maduru olarak sulanan eilimli sosyal ve kltrel normlara atfedilebilir. Moolistanda aile ii iddet ve dolaysyla kadna ynelik iddet yllardr byk sorun olarak devam etmektedir. almada deinilen bu sorunlar kadnlarda byk travmalara neden olmaktadr. 2017 ylnda Moolistanda Toplumsal Cinsiyete Dayal iddet zerine bir alan aratrmas yaplm ve bu aratrmaya 6914 kadn katlmtr. Moolistanda daha nce bakent Ulanbator ve 21 ilini tamamen dahil eden geni kapsaml aratrma yaplmatr. Sz konusu aratrma kadnlar zerine mlakat yoluyla ve randomize kontroll olarak gerekletirilmitir. Aratrma sonucunda Moolistanda her drt kadndan biri eitli iddet trlerine maruz kald ortaya kmtr. almada analiz ksm eksik kalm ve yaplan analizde teorik zeminden uzak kalmtr. Bu almann amac ise, Moolistanda Toplumsal Cinsiyete Dayal iddet adl alan almas veri alnarak teorik bir zeminde tartmaya amaktr. Dolaysyla bu almada ilk olarak teorik olarak iddet ve nleme trleri zerine durulmutur. kinci aamada Moolistanda iddete urayan kadnlar inceleme konusu edilip, yaplm olan alan aratrmas zerinden Mool kadnlarnn hangi iddet trne maruz kaldklar, hangi eitim seviyesinde, hangi ekonomik dzeyde kadnn iddetle kar karya kald, evlilik biimlerinin iddet srecini nasl etkiledii ve iddet sonras nasl bir yol aray iinde olduklar ele alnmtr. Son olarak ele alnan veriler ile teorik uyum arasnda bir tartma yrtlmtr.

Anahtar Kelimeler: iddet, Moolistanda iddet, Kadna ynelik iddet, Toplumsal Cinsiyet.