SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

mran SEVL, Ali Serdar YCEL, Aya GRKAN, Mustafa TALAS, Murat KORKMAZ
 


Keywords:KADINA YNELK CNSEL TACZ VE YANSIMALARI: UYGULAMALI BR RNE
 
Gnmzde kadna ynelik en fazla yaanan sorunlarn banda cinsel taciz gelmektedir. Bu almada gemite cinsel ve fiziksel taciz sorunu yaam kadn bireyler zerinde rnek bir uygulama ile sonuca ulamak hedeflenmitir. Ama olarak fiziksel taciz bata olmak zere cinsel tacizin boyutunun kadnlar zerinde oluturduu sorunlarn neler olduunun saptanmas, cinsel tacizin kadn yaam sreci ierisinde farkl boyutlarn neler olduunun saptanmas amalanmtr. Aratrma bir uygulama aratrmas eklindedir. Aratrmamzda bir lekli anket ile almada amalanan sonu hedeflenmitir. Kullanlan lekli anket aratrmaya ynelik olarak hazrlanm ve daha ncesinde herhangi bir almada kullanlmamtr. Bu nedenle lein geerlilik ve gvenirliliinin saptanmas amac ile bir n test gerekletirilmitir. n test sonrasnda 0.78 kat says elde edilmitir. Yaplan n test sonrasnda almada kullanlan lme aleti anketin geerlilik ve gvenirliliini gsteren cronbach alfa katsays. Bu deer beklenen deerin zerinde olmas nedeniyle kullanlan lme aletinin geerli ve gvenilir olduunu gstermektedir. Aratrmaya katlm salayan katlmclar farkl bilgiler ile veriler kullanlarak tespit edilmitir. Bu almada katlmc says snrldr. Snrl olmasnn nedeni ise katlmclarn birounun psikolojik olarak kendini rahatsz hissetmesi, gven sorunu yaamas, kendini farkl nedenlere bal olarak sulu hissetmesi nedeniyle katlm salamak istememitir. Katlmclara ynelik uygulanan anket form dzenlemesi ve doldurulmas yz yze yntemi ile gerekletirilmitir. Hibir katlmcnn bilgileri sesli cihaz ve benzeri bir materyale kayt edilmemitir. Aratrma ve anket uygulamas uzman denetiminde gerekletirilmitir. Bu nedenle hibir katlmcya psikolojik etki edilmemitir. Katlmclarn anket formlarna ynelik cevap sreleri deiiklik gstermitir. Bunun nedeni olarak uzman grne bavurulmu, kiinin kendini gvende hissetmesi sorunu ile gemite yaanan sorunu hatrlamas nedeniyle baz olumsuzluklarn yeniden hatrlanmas olarak gsterilmitir. Aratrmadan elde edilen veriler SPSS ve EVEWS istatistik programlar kullanlarak farkl istatistik yntem ile teknikleri kullanlarak analiz edilmitir. Aratrma sonrasnda katlmclarn tamamnn kilo problemi yaad, anksiyete dzeyinin yksek olduu, birounun halen psikolojik destek almaya devam ettii, korku, gvensizlik, hayata ynelik ksknlk, ie kapanma ve kendini deersiz hissetme gibi sorunlar ile i ie olduu saptanan sonular arasndadr.

Anahtar Kelimeler: Taciz, Kadn, Psikoloji, Sosyoloji, iddet, Gven, Anksiyete