SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Merve AMLIBEL, Nevin USLU
 


Keywords:HEMRELK RENCLERNN ADLESAN EVLLKLER HAKKINDA GRLER: KALTATF BR ALIMA
 
Adlesan evlilikler konusu, sosyal, hukuksal, fiziksel ve psikolojik boyutlar olan ciddi bir toplumsal sorundur. Bu alma, hemirelik blm rencilerinin adlesan evlilikler hakkndaki grlerini belirlemek amacyla yaplmtr. alma, bir niversitenin 2020-2021 eitim retim ylnda Salk Bilimleri Fakltesinde renim gren ve almay katlmay kabul eden 13 hemirelik blm rencisi ile yrtlmtr. almada etik kurul izni ve katlmclardan bilgilendirilmi onam alnmtr. Fenomenolojik tipteki almada veriler; Yar Yaplandrlm Grme Formu ile bireysel derinlemesine grmeler yaplarak toplanmtr. Veriler, tematik analiz kullanlarak analiz edilmitir. rencilerin grlerine gre be ana tema belirlenmitir. Bu temalar unlardr: 1) Normalleen yanl deerler 2) Tutum ikilemleri 3) G eitsizlii 4) Aile yaps 5) Glendirme politikalar Bu almann sonularna gre; rencilerin erkek egemenlii, g eitsizlii, aile yaps ve kz ocuklarna yeterince sz hakk verilmemesi nedenleriyle adlesan evliliklerin devam ettiini dndkleri grlmektedir. Ayrca rencilerin, adlesan evliliklerin nlenmesi ve azaltlmas iin multidisipliner yaklama ve devlet politikalarnn gelitirilmesinin gerekliliine vurgu yapmalar dikkat ekicidir. Toplumlarn aydn kesimlerini oluturan niversite rencileri, iinde yaadklar dnyann bugn ve yarnlarnn ekillenmesinde nemli bir etkiye sahiptirler. zellikle hemireler, adlesan evliliklerin ve beraberinde adlesan gebeliklerin getirecei riskler konusunda bireyi, aileyi ve toplumu eitme rolne sahiptirler. Gelecekte adlesan evliliklerin nlenmesine ynelik multidisipliner ekip yaklam ile hemirelerin rol ald mdahale almalarnn yaplmas ve bu konuda bir hizmet modeli gelitirilmesi nerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Adlesan evlilik, Kalitatif, Hemirelik.