SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Burak AHN
 


Keywords:ERKEKLK ROLLER VE DDET
 
Erkeklik tarihsel srete baz ltler erevesinde ina edilmitir. Her ne kadar kltrel grelilik gereince erkee atfedilen deerler kltrel farkllk gsterse de eve ekmek getiren erkek tipolojisi ortak bir erkeklik rol setini oluturmutur. Hangi grevleri stlenmeleri gerektii erkeklere sosyalizasyon boyunca retilmektedir. Yaamn tm safhalarnda bu grevler kabuk deitirmektedir; ancak beklentiler ayn kalmaktadr. Ataerkil kodlar erkeklerin uymas ve kanmas gereken kurallar dayatmaktadr. Olumlayan ve olumsuzlayan stereotipler olarak tanmlanabilecek bu kodlar genel bir erkeklik algs yaratmaktadr. Bu stereotiplere gre erkek her zaman gl olmak zorundadr. Zayflk belirtisi erkeklerin toplumsal statlerini zedeleyecektir. Bu bakmdan erkeklik bir kere sahip olunan bir nitelik deildir, srekli snava tabi tutulmaktadr. Erkekler erkek olmay ispatlamak iin olumsuzlayc sterotiplerden kanmak durumundadr. Gsz, hassas, edilgen ve duygusal grlmemek adna yorucu biri performans sergilenmektedir. Bu performansn iddete dnmesi olaandr. iddet kimi zaman dier erkeklerin desteini de alabilmektedir. Bu almada, erkeklie biilen rollerin erkekleri hain olmaya sevk ettiini, saldrgan davranlara yol atn ortaya koymak amalanmaktadr. almann amac dorultusunda erkeklik ve iddet konulu literatr incelenecek, ayrca baz popler kltr rnlerinden (film, dizi, mzik vd.) rnekler verilecektir. Erkekliin ispatlanmas erkeklik aktiviteleri olarak ifade edilebilecek eylemlere baldr. Erkein tm toplumsal etkileimlerini belirleyen bu eylemler etin bir rekabetle ve baarszlk riskiyle doludur. Srekli bir snanma durumunda olmak baa kmas zor olan krizlere gebedir. Bu almann bulgularna ve ulat sonuca gre, erkekleri kuatan roller, erkeklerin kadnlarla ve dier erkeklerle gerilim ve huzursuzluk dolu bir iliki iinde olmalarna yol amaktadr. Kendilerini ispatlamak ile sorumlu olmak, tedirginlie ve iddet ieren davranlara neden olabilmektedir. Erkeklik onurunu yitirmekten korkmak hrnlk retmektedir.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Erkeklik, iddet.