SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Hande YACAN, Aleyna BLBL, Burcu TAYLAN, Tue ETN, Miray AKKU
 


Keywords:COVD-19 PANDEMSNDE YAANAN ALE DDETN KADININ YAAM KALTES VE DOYUMUNA ETKSNN NCELENMES
 
Ama: Covid-19 pandemi dneminde kadnlarn iddete maruz kalma, aile ii iddetin yaam kalitesi ve doyuma etkisi aratrlmtr. Yntem: almann verileri Temmuz- Eyll 2021 tarihleri arasnda Birey Tanma Formu, WHOQOL-BREF (Dnya Salk rgt Yaam Kalite lei-Ksa Formu), Yaam Doyumu lei ve Aile i Kadna Ynelik iddet lei kullanlarak, veri toplama aralarnn Google Anket uygulamas formatnda sosyal medya platformlarnda (facebook, instagram, twitter vb.) paylalmasyla 106 gnll kadndan toplanmtr. Aratrma iin DE giriimsel olmayan almalar etik kurulundan ve salk bakanlndan gerekli izinler alnmtr. Verilerin analizinde SPSS 25 program ve tanmlayc istatistikler kullanlmtr. Bulgular: almaya katlan kadnlar 11.289.56 yldr evli olup, %18.9u pandemi dneminde eleri ile olan ilikilerinin bozulduunu, %26.4 daha iyiye gittiini, pandemide en ok %21.7si ev ileri, %17.9u internet bamll ve %14.2si i yeri problemleri nedeniyle tarttklarn belirtmitir. Pandemiden nce kadnlarn %10.4 ve pandemide %1.9u iddete uradn ifade etmitir. Kadnlarn %8.5i ei tarafndan %5.7si duygusal- psikolojik iddete uradn belirtmitir. Yaam doyum lei toplam puan ortalamas 15.204.26 (min:5- max:25), DS yaam leine gre kadnlarn yaam kalitesi %57.27, alt boyutlar olan fiziksel salk %52.68, psikolojik salk %59.81, sosyal ilikiler %59.08 ve evre %47.09 orannda olduu saptanmtr. Aile ii kadna ynelik iddet lei toplam puan ortalamas 65.7611.29, fiziksel iddet 10.612.00, duygusal iddet 15.952.38, szel iddet 14.533.51, ekonomik iddet 12.812.76 ve cinsel iddet 11.842.74 olarak bulunmutur. Sonu: Pandemide kadnlarn yaam kalitesinin ve yaamdan aldklar doyumun ortalamann zerinde olduu, aile ii iddet grlme orann dk dzeyde olduu ve hatta pandemi ncesine gre azald saptanmtr. Kadnlarn en yksek dzeyde duygusal iddete uradklar belirlenmitir.

Anahtar Kelimeler: Aile ii iddet, kadna ynelik iddet, Covid-19 pandemisi, yaam kalitesi, yaam doyumu